Raad van State verwerpt ‘cash for cars’

Vanaf 2018 kunnen gebruikers van een bedrijfswagen hun voertuig inruilen voor een geldbedrag, het zogeheten ‘cash for cars’ systeem. De Raad van State stelt zich echter grote juridische vragen bij deze werkwijze. 

Wanneer werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een geldbedrag, zou dit bedrag op een erg gunstige manier worden belast, in vergelijking met een gewone loonsverhoging. Volgens de krant De Tijd - die het advies van de Raad van State mocht inkijken - is die werkwijze juridisch gezien onmogelijk, omdat de uitgekeerde geldsom weldegelijk onderdeel is van het salaris. De Raad van State heeft ook vragen bij het nut van deze ‘cash for cars’. 

Volgens het dagblad l’Echo, zal de regering de formule moeten aanpassen en het voorstel beter moeten motiveren. Mocht de regering het advies van de Raad van State naast zich neerleggen, ziet het er naar uit dat het Grondwettelijk Hof er zich zal over uitspreken.