Bij een verkeersongeval moest je tot voor kort noodzakelijk werken met een ‘papieren’ ongevalsaangifte. Meer bepaald diende je daarbij gebruik te maken van het zogenaamde Europees Aanrijdingsformulier. Sinds kort kan je de aangifte echter ook doen op een andere manier.

Een app voor je smartphone

Meer bepaald heeft Assuralia een app ontwikkeld waardoor je een verkeersongeval elektronisch kan aangeven bij je verzekeraar. Deze app kreeg de benaming crashform. Door de app te gebruiken zou je sneller de aangifte kunnen doen. Bovendien zou het gebruik van de app ook een snellere behandeling van het schadegeval door de verzekeraar mogelijk maken.

Hoe werkt het?

Je kan via de app op voorhand je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen. Op die manier heb je ze bij een ongeval meteen bij de hand. De verzekeraars zullen op de groene kaarten een QR-code zetten. Die code kan je scannen om je verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval.

Verder kan je via de app de omstandigheden van het ongeval aanduiden en de schade aan de voertuigen aangeven. De app laat je ook toe foto’s toe te voegen die je met je smartphone neemt. Jij en de andere betrokkenen bij het ongeval ondertekenen de aangifte op de smartphone of tablet waarna  die verzonden wordt naar de verzekeraar. Je krijgt ze ook in je mailbox.

En de papieren aangifte?

De papieren aangifte verdwijnt (minstens voorlopig) nog niet. Je hebt dan ook de keuze om hetzij een papieren aangifte te blijven doen dan wel te werken met de app.