Skoda 1000 MB wordt 55 jaar

Skoda 1000 MB wordt 55 jaar

De Skoda 1000 MB werd in het voorjaar van 1964 gelanceerd, de productie liep tot 1969 en er werden 443.000 exemplaren geproduceerd. Meer dan de helft werd buiten Tsjecho-Slowakije werd verkocht.