Autoverzekering

In tegenstelling tot de BA autoverzekering is de omniumverzekering niet verplicht door de wet.  Elke omniumverzekering heeft dus specifieke voorwaarden.  Het is dus van belang om de verschillende aanboden van omniumverzekeringen te vergelijken.  De omniumverzekering biedt normaal gezien dekking voor schade aan het voertuig als gevolg van:

BENL - Car Insurance BA - Oct.-Dec. 2016 - 468x60

  • Eigen schade: de omniumverzekering gaat de schade vergoeden van uw wagen zelfs als u in fout bent.  In dat laatste geval moet u op de franchise letten.  Die franchise speelt een belangrijke rol in het kiezen van uw omniumverzekering.  De franchise is een minimum bedrag dat betaald moet worden in geval van fout zelfs als u over een omniumverzekering beschikt.  Het kan een vast bedrag zijn of een percentage van de verzekerde waarde van uw wagen.  Sommige omniumverzekeringen bieden een franchise aan 0 euro aan door een hogere verzekeringspremie aan te vragen voor de omniumverzekering.
  • Brand en diefstal: de omniumverzekering zorgt voor schadevergoeding na brand.  Bij sommige omniumverzekeringen worden explosies, donder of kortsluiting als brand beschouwd.  De omniumverzekering zorgt ook voor schadevergoeding na diefstal of poging tot diefstal.  Sommige omniumverzekeringen bieden ook dekking in geval van diefstal met gebruik van de originele sleutels van de auto.  De franchise kan, ook in dit geval, van toepassing zijn.  De franchise hangt dan af van de plaats en de infrastructuur waarin de wagen (garage, straat...) werd geparkeerd en van het merk van het voertuig.
  • Glasbraak: de omniumverzekering biedt dekking voor glasbraak.  Sommige omniumverzekeringen bieden ook dekking voor schade aan de lampen en buitenspiegels.
  • Natuurschade en aanrijding met dieren: de omniumverzekering dekt natuurschade (door onweer of hagel).  De omniumverzekering kan ook schade door aanrijding met dieren dekken.  Sommige omniumverzekeringen beperken zich tot aanrijding met wilde dieren.

De omniumverzekering is dus een wijze keuze bij de aankoop van een nieuwe auto.  Bijna alle verzekeringsmaatschappijen bieden ook een alternatief aan de omniumverzekering: de beperkte omniumverzekering of mini omnium.  De mini omnium biedt dekking tegen brand, diefstal, glasbraak en aanrijding met dieren maar niet tegen schade in geval van fout.  Deze type autoverzekering past zich aan aan 2 tot 5 jaar oude wagens.     

Om u te helpen in de keuze van uw omniumverzekering biedt Gocar.be u de mogelijkheid om snel en gratis verschillende verzekeringen te vergelijken.