Actualiteit

Nieuwe auto’s slechter voor het klimaat

Geschreven door Belga | 13/12/2019

Volgens cijfers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad is de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe ­auto’s voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. Voor dieselauto’s gaat het cijfer van 88 naar 91 gram CO 2 per kilometer, voor benzinewagens van 107 naar 111 gram. De berekening gebeurde aan de hand van de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens, schrijft De Standaard.

“Een gevolg van de ontdieseling”, aldus Michel Martens, directeur van de studiedienst bij autofederatie Febiac. “Doordat er minder diesels verkocht worden en meer benzinewagens, neemt de gemiddelde uitstoot van alle nieuw verkochte wagens toe.”

Slechter voor het klimaat, beter voor de luchtkwaliteit

Voor het klimaat zijn diesels beter dan benzinewagens. Het beleid om diesel te ontmoedigen, heeft dus een negatief effect op het klimaat. Voor de luchtkwaliteit is dat beleid wel gunstig.

WLTP en SUV

Martens haalt nog andere oorzaken aan. Zo worden alle nieuw verkochte auto’s nu onderworpen aan de nieuwe strenge uitstoottest WLTP, die een hoger resultaat laat noteren. Ook de populariteit van de SUV speelt een rol.

Trefwoorden

Zoek de trefwoorden die bij dit artikel horen

Onze partners