Wat was er gebeurd?

Een dame leende een som geld aan haar vriend die bij haar inwoonde. Met dit geld kocht de man een auto. De man betaalde maar een stukje van het bedrag dat hij ter beschikking kreeg terug. Nadat er aan de relatie een einde kwam weigerde de man nog verdere terugbetalingen te doen. Hij meende dat hij de gelden had gekregen en ze niet moest terugbetalen. De vrouw liet het er niet bij en stapte naar de rechtbank.

Wat besliste de rechter?

Voor de rechter trok de vrouw aan het kortste eind. Het hof van beroep was van oordeel dat de vrouw wel bewees dat ze de gelden overhandigde aan haar ex-vriend maar dat ze niet aantoonde dat hij die ook moest terugbetalen. De vrouw bewees met andere woorden volgens de rechter niet dat de vriend een terugbetalingsverplichting had.  Het hof van beroep wees er ook nog op dat als men een lening voor een bedrag dat 375 euro te boven gaat wil bewijzen in principe een geschrift vereist is. En dat was er hier niet.

Wat te onthouden?

Als je een lening aan iemand geeft om een auto of iets anders te kopen, is het belangrijk de afspraken op papier te zetten. Zorg er daarbij voor dat het contract in de wettelijke vorm is opgemaakt. Doe je dat niet en betaalt diegene die het geld ontving de lening niet spontaan terug dan riskeer je voor de rechtbank aan het kortste eind te trekken. Zelfs als je de betaling kan bewijzen loop je het risico de betaalde gelden niet te kunnen recupereren.

 

Hof van Beroep Luik, 11 april 2016, juridat