Welke verzekering voor mijn nieuwe auto?

Welke verzekering voor mijn nieuwe auto?

Eerst en vooral spreken we over een wettelijke verplichting: elke auto die op de openbare weg rijdt, moet verzekerd zijn. Al bestaan er natuurlijk verschillende soorten met grote onderlinge verschillen. Zodus: welke verzekering kiezen?

Autoverzekeringen kunnen we opdelen in drie hoofdcategorieën: burgerlijke aansprakelijkheid, kleine omnium en (full) omnium.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel “BA”, is de enige verplichte verzekering en dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade van derden in geval van een ongeval. Dat kan een andere weggebruiker zijn, maar ook een passagier in het eigen voertuig. De fysieke kosten van de betrokken bestuurder of die van zijn eigen voertuig worden niet terugbetaald.

Kleine omnium

De dekking van de kleine (of mini) omnium verschillen per verzekeraar. Meestal gaat het om gebroken ramen, brand, diefstal, ongevallen met dieren enzovoort, bovenop de BA-verzekering uiteraard. Kosten die gemaakt worden na een ongeval waarbij u in fout was of waarbij er geen tegenpartij kon worden geïdentificeerd (zoals bijvoorbeeld in het geval van van vandalisme), worden anderzijds doorgaans niet terugbetaald.

Omnium

De omniumverzekering dekt vanzelfsprekend de meeste geleden schade en wordt aangeraden voor alle nieuwe voertuigen, zeker als er op krediet werd gekocht. Het belangrijkste verschil met een kleine omniumverzekering is dat er ook wordt tussengekomen als je in gebreke blijft of als er geen andere partij kan worden geïdentificeerd als gevolg van diefstal of vandalisme. Het is echter belangrijk om de clausules van de verzekeringsovereenkomst aandachtig te lezen, aangezien de dekking soms beperkt is. Voorbeeld: Als schade veroorzaakt door overstekende dieren wordt vergoed, is dat lang niet altijd het geval voor de schade veroorzaakt door het off-road gaan in een poging om het dier te ontwijken…

Naast deze drie hoofdcategorieën van verzekeringen bestaan er nog verschillende aanvullende dekkingen die niet over het hoofd mogen worden gezien:

Hulp bij het oplossen van problemen

Deze dekking geeft toegang tot een pech- en/of takelservice. Weet echter dat zo’n dienst vaak al opgenomen zit (voor een bepaalde periode) bij de aankoop van een nieuwe wagen. Het zou zonde zijn om twee keer te betalen.

Bestuurdersverzekering

De basisaansprakelijkheidsverzekering dekt enkel de medische kosten voor een derde, niet voor de bestuurder zelf. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het beter om deze extra dekking aan te kruisen.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand dekt de kosten, zoals voor advocaten of adviezen van deskundigen, in het kader van een ongeval. Deze bescherming is nuttig als u in uw recht bent (om een vordering in te stellen bij de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval) maar ook als u niet in uw recht bent (om uw belangen te verdedigen tegen de tegenpartij). De verzekeringnemer is trouwens vrij in de keuze wat de advocaat betreft.