De precieze details omtrent dit incident zijn ons onbekend, al hebben we wel een donkerbruin vermoeden van hoe het zover is kunnen komen. Kon de man niet lezen of dacht hij gewoon beter te weten? Wij gokken op het laatste.

Zoals je in de onderstaande video kan zien, is de achterzijde van de (roze!) tweewieler voor de helft ondergedompeld in het steeds harder wordende beton. Zijn bestuurder was duidelijk not amused en heeft geprobeerd om “de schade te beperken”.

Screenshot + video: ViralHog/YouTube