Bijna 1 op 2 gezinnen in Brussel heeft geen auto

Volgens de laatste cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft 46% van de gezinnen in de hoofdstad – of bijna één op twee – geen eigen auto. Dit cijfer ligt nog hoger cijfer bij de jongste huishoudens…

Bijna 1 op 2 gezinnen in Brussel heeft geen auto

Deze gegevens zijn afkomstig van Mini-Bru 2020, de gids met kerncijfers voor het Brussels Gewest. In de categorie waar het gezinshoofd tussen 18 en 30 jaar oud is, stijgt het aandeel van de niet-gemotoriseerde huishoudens tot 64%. Dit cijfer kan deels worden verklaard door de latere toetreding tot de arbeidsmarkt.

Groot verschil met Vlaanderen en Wallonië

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt ver “voor” op de twee andere gewesten van het land. In Vlaanderen bedraagt het percentage huishoudens zonder auto 14% en in Wallonië 15%. Deze situatie heeft natuurlijk ook te maken met de demografie, het (gebrek) aan openbaar vervoer en het gemiddelde inkomen.