Mobiliteit

Brussel 2.0 wordt nachtmerrie voor pendelaars

Met het Good Move-plan wil de Brusselse overheid het autogebruik in de stad met 24 procent verminderen. Benieuwd naar de strategie die men hiervoor zal volgen?

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 24 feb. 2022 | Leestijd: 6 min

De auto is verleden tijd in Brussel. Of toch het tijdperk waarin alles rond de auto draaide. Brussel heeft namelijk beslist om een andere koers te varen voor de mobiliteit.

De stad wil het gebruik van de auto en zijn aanwezigheid op straat verminderen, de verkeersdruk in de wijken terugdringen en de lucht- en levenskwaliteit verbeteren door massaal te kiezen voor alternatieve en ‘zachte’ vervoersmiddelen, zowel openbaar als individueel. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat van nu tot 2030 wordt uitgerold.

Advertentie – lees hieronder verder

Concreet voorziet het Good Move-plan de transformatie van vijftig ‘mazen’ of stadsdelen naar autoluwe wijken, een beetje zoals in Barcelona. De stad wordt teruggegeven aan de bewoners. Maar als er geen auto’s en doorgaand verkeer meer in de wijken mogen, zullen de automobilisten omgeleid moeten worden, vooral richting de grote verkeersassen van de stad die nu al helemaal verzadigd zijn. Wordt dat de toekomst? Blijkbaar wel en we moeten er gewoon aan worden want er valt nog weinig aan te doen. Dit zijn de plannen.

Verboden wijken?

Plan Good Move Bruxelles

De zogenaamde mazen worden wijken waar verkeer verboden is. Of waar het heel erg moeilijk wordt gemaakt. Om dit doel te realiseren, worden twee wapens ingezet: verkeersfilters die alleen inwoners laten passeren en eenrichtingsstraten bij de vleet.

In sommige gemeenten zijn de veranderingen al bezig. Dat is zowel in Schaarbeek als in Anderlecht het geval. Het zal ook gebeuren in de zogenaamde Vijfhoek (de binnenstad tussen de R20 of Kleine Ring), die op zich al 50.000 inwoners telt.

De overheid beschouwt de auto als vergif, vooral in de zone van de Vijfhoek, want volgens studies is 41 procent van het verkeer daar doorgaand verkeer. De burgemeester van Brussel (Philippe Close, PS) wil de auto terugdringen, vooral door voetgangerszones te creëren die volgens hem economisch interessanter zijn.

Grote assen doorgeknipt

Brussel Montgomery

Het mag duidelijk zijn dat de files nog niet meteen zullen verminderen. De overheid is namelijk van plan om het verkeer over te hevelen naar de hoofdassen die in normale tijden al volledig opgestopt zijn. Daarnaast wordt de toegang tot Brussel aanzienlijk bemoeilijkt door de ingrijpende transformatie van vijf grote toegangswegen. Het einde van de A12 wordt bijvoorbeeld omgevormd tot een stadsboulevard, waar zachte mobiliteit en het openbaar vervoer centraal zullen staan.

Deze transformatie kan ook realiteit worden voor het einde van de E40 vanuit Luik en Leuven, en in het noorden voor de E19 die ook een stadsboulevard zou worden ter hoogte van de Keizer Karellaan (dit is de laan die uitkomt op de basiliek van Koekelberg).

Gelijkaardige plannen worden bestudeerd voor de E19 vanuit Bergen, in de buurt van Anderlecht. Tel daarbij de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct (E411) en je krijgt een idee van het beeld van Brussel over enkele jaren. Een beeld dat waarschijnlijk een nachtmerrie wordt voor de pendelaars.

In theorie zullen ze andere vervoersmiddelen moeten gebruiken als ze niet te veel tijd willen verliezen of gewoon langs de kassa van de stadstol moeten passeren. Misschien kunnen ze rekenen op het Gewestelijk ExpresNet, dat al sinds 1999 beloofd wordt en waarvan de oplevering voorzien is in 2028. Als alles goed gaat…

Files? Welke files?

In een interview met La Libre Belgique, negeert de Brusselse overheid de impact van de maatregelen op de verkeersdruk, die onmogelijk te modelleren zou zijn.

Dit vormt toch wel een probleem als je weet dat 175.000 pendelaars de vijf grote verkeersassen dagelijks gebruiken. In die optiek wordt de Grote Ring rond Brussel dus de zone die de stad moet ontlasten. Maar die is nu al vaak overbelast. In het huidige regeerakkoord werd de verbreding van de Ring simpelweg geweigerd, ook al is Brussel niet tegen bepaalde aanpassingen.

Het is duidelijk dat de toegang tot de hoofdstad de komende maanden en jaren een nachtmerrie dreigt te worden. Een verandering die ook een ander economisch denkkader vereist voor de stad, want ze loopt het risico veel bedrijven te verliezen. Maar daar heeft blijkbaar niemand aan gedacht…

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie