Mobiliteit

Verkeersveiligheid: wat willen de Belgen?

Van juli tot oktober 2021 werd een groot referendum over verkeersveiligheid georganiseerd. Meer dan 5.500 mensen namen deel aan deze enquête. Hun antwoorden worden gebruikt om nieuwe aanbevelingen op dit gebied te formuleren. Maar wat willen de Belgen qua verkeersveiligheid?

David Leclercq | Gepubliceerd op 25/10/2021 | Leestijd: 4 min

De burgers werden geraadpleegd van juli tot oktober 2021 naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. Het initiatief was een groot succes volgens verkeersinstituut VIAS, federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de FOD Mobiliteit en Vervoer. De conclusies van deze enquête zullen gebruikt worden om aanbevelingen voor de verkeersveiligheid te formuleren.

Uiteindelijk kwam het onderzoek aan 5.500 deelnemers. Deze grote raadpleging draaide rond drie belangrijke thema’s: samenleven en risicogedrag op de weg, controle en boetes en tot slot ondersteuning en opleiding. 

Advertentie – lees hieronder verder

Sécurité routière, ce que veulent les Belges

Benoît Godart, woordvoerder van VIAS: “We zijn aangenaam verrast. De mensen die zich hebben laten horen in dit burgeroverleg hebben nagedacht over concrete maatregelen. Ze stellen positieve oplossingen voor.” Meerdere originele en zelfs baanbrekende ideeën kwamen tijdens het onderzoek naar boven. Ze zijn nu in handen van experten voor analyse, geeft VIAS aan.

Vijf vernieuwende ideeën

Sécurité routière, ce que veulent les Belges

VIAS onthoudt onder meer de vijf volgende ideeën die vernieuwend zijn voor de verkeersveiligheid of toch in het oog springen.

1. Geleidelijke boetes

De Belgen willen een grotere progressiviteit in de boetetarieven, wat logisch lijkt. Het valt te verantwoorden dat je minder hard gestraft wordt voor een eenmalig foutje uit verstrooidheid dan voor een moedwillige overtreding. Meerdere deelnemers schoven het idee naar voren om boetes te baseren op het aantal herhaalde overtredingen.

Hoe vaker je betrapt wordt, hoe hoger de boete dus. Ook voor onmiddellijke inningen die niet in de rechtbank behandeld worden. Technisch is het haalbaar. “Maar we moeten correct blijven. Het kan niet de bedoeling zijn om mensen te ruïneren”, geeft Benoît Godart toe.

2. Taakstraffen voor de rijksten

Het tweede voorstel is om taakstraffen op te leggen voor de rijksten. Het spreekt voor zich dat de impact van een boete niet hetzelfde is wanneer je 2.000 euro of 10.000 euro verdient per maand. Daarom zouden rijkere mensen in plaats van een boete eerder een taakstraf krijgen die uiteraard een heel ander engagement vraagt. “Het probleem is dat het inkomen soms moeilijk te berekenen is”, merkt Benoît Godart nog op. Dit valt dus nog te bezien.

3. Camera’s installeren op gevaarlijke kruispunten 

Dit moet bestuurders ontmoedigen die optrekken wanneer een kruispunt nadert om nog snel door het groen te kunnen rijden. Een snelheidscamera voorkomt uiteraard dat bestuurders te snel rijden of zwakke weggebruikers in gevaar brengen. Technisch is het zeker mogelijk. Zulke toestellen bestaan al, maar hangen nog niet overal. Wellicht is het nodig om de gevaarlijke zones in kaart te brengen en daarna met camera’s uit te rusten.

4. ‘20 km/u’ toevoegen op borden van woonerven

Vaak heerst er verwarring over verkeersborden die een woonerf aangeven. De snelheid is daar namelijk beperkt tot 20 km/u en niet tot 30 km/u, zoals heel veel bestuurders denken. Deze snelheid zou dus vermeld moeten worden op de verkeersborden, zoals dat al het geval is in Frankrijk.

5. Grotere verkeersborden

Dit idee geldt niet voor alle verkeersborden, wel voor sommige. Grotere verkeersborden zouden vooral aangewezen zijn in gevoelige gebieden waar de snelheidsbeperking soms niet echt duidelijk te zien is, zoals in de zones 30. Borden met een groter formaat moeten die beter zichtbaar maken in de stad.

Deel dit artikel


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie