Parkeren: Illegale retributies!

Het volgende nieuws zal wellicht flink wat ophef veroorzaken! Volgens advocate Nathalie De Wulf zijn de privé-parkeerbedrijven sinds 1 maart 2014 in het Brusselse en Waalse Gewest niet langer bevoegd om parkeerretributies uit te schrijven in het Brusselse en Waalse Gewest. Duizenden parkeerboetes zouden daarom wel eens ongeldig kunnen zijn.

Sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2010 is het parkeerbeleid een regionale bevoegdheid. Maar talloze gemeenten hebben het contract niet opgezegd dat het parkeerbeheer had uitbesteed aan een privé-bedrijf op hun grondgebied. Concreet vroeg een verordening aan de gemeenten om de bestaande concessiecontracten op te zeggen, zelf het parkeerbeleid in handen te nemen of het uit te besteden aan een nieuw opgericht gewestelijk agentschap.

Volgens Nathalie De Wulf vormt het probleem voor de gemeenten niet zozeer de uitbesteding van het parkeerbeleid aan een dergelijk agentschap, als wel het opzeggen van het bestaande contract met het privéparkeerbedrijf, dat soms al een hele tijd was getekend voor de verordening die de situatie veranderde. Zij haalt het voorbeeld aan van een gemeente die een contract voor zestig jaar had getekend. En daar ligt nu net de kern van het probleem: een dergelijk contract opzeggen kan de gemeente in kwestie heel wat geld kosten.

Vandaag kunnen de parkeerboetes die worden aangerekend door de privéparkeerbedrijven dus als onwettig worden beschouwd omdat de privé-beheerders niet langer bevoegd zijn voor het betalend parkeren. Gezien de talloze lucratieve controles van de parkeerwachters in sommige gemeenten (in Brussel werden in de tweede helft van 2013 maar liefst 150.000 parkeerretributies uitgeschreven) doen de gemeenten er goed aan een middel te vinden om dit netelige dossier zo goed mogelijk te regelen.

Bent u van plan om uw parkeerboetes te blijven betalen?