Actualiteit

Eindelijk test voor automobilisten op leeftijd !

Geschreven door | 10/10/2014

Sinds kort kan je op de website van het BIVV (Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid) een vragenlijst (www.senior-test.be) vinden waarmee senioren hun rijcapaciteiten kunnen testen. Een en ander werd ontwikkeld in samenwerking met het IMOB (Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit van Hasselt). Bedoeling is dat de deelnemers 15 vragen via multiple choice beantwoorden.

De vragen peilen naar hun gedrag en hun gewoontes in het verkeer, de manier waarop men complexe verkeerssituaties inschat, het gebruik van medicatie, een gezichtstest en een vraag naar de gemaakte verkeersinbreuken of het aantal ongevallen.

Voor het IMOB en he BIVV is deze vragenlijst slechts een eerste stap om de rijvaardigheid te evalueren. In een tweede fase wil men ook psychische tests en zelfs een fysieke proef. Volgens de auteurs van de vragenlijst is dit een efficiënter middel dan een verplichte rij-evaluatie in het leven te roepen voor senioren vanaf een bepaalde leeftijd. De vragenlijst moet als een eerste stap worden gezien en wil vooral sensibiliseren rond dit gevoelige thema.

Het online plaatsen van deze vragenlijst is meer dan ooit aan de orde omdat onze bevolking danig veroudert. In 2030 zal een kwart van de bestuurders 65 jaar of ouder zijn. Men kan dus maar beter anticiperen op wat komen gaat… Een studie van het BIVV toont ook aan dat het risico op een ongeval vanaf 65 jaar groter wordt. De studie stelt verder dat de oudste bestuurders een even groot ongevalrisico vertonen als beginners, wat het risico vier keer groter maakt dan gemiddeld.

Bent u voor of tegen een evaluatie van de rijvaardigheid vanaf 65 ?

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's