Mobiliteit

Het federale fietsplan “is een zeer goede eerste stap”

Volgens de Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes quotidiens (GRACQ) bevat het door de federale regering gepresenteerde “fietsplan” de meeste maatregelen die door de fietsverenigingen op federaal niveau worden verwacht.

Geschreven door Belga | 27/09/2021

“Tot nu toe waren de fietsplannen in België voorbehouden aan de gewesten. De federale regering stelt nu een nationaal ‘BeCyclist’-plan voor dat haar hefbomen (fiscaliteit, spoorwegen, verkeersreglementering) activeert om de inspanningen van de gewesten te stimuleren. Op een gebied als de bestrijding van fietsdiefstal zorgt dit voor de echte schakel die tot nu toe ontbrak”, aldus de fietsersbond.

Optimalisering van de fietsvergoeding woon-werkverkeer

De GRACQ noemt de “optimalisering” van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, die nog niet voor alle werknemers in België geldt, een van de sterke punten van dit plan. Er is ook sprake van om fietsleasing beschikbaar te stellen voor werknemers in de publieke sector. “Voorlopig kunnen alleen werknemers uit de particuliere sector (7%) ervan profiteren, als hun werkgever het hun aanbiedt natuurlijk.”

fietsplan

Wat de verkeersveiligheid betreft, zal in de nieuwe verkeerswetgeving (in voorbereiding) bijzondere aandacht worden besteed aan fietsen. Dat moet ook gebeuren tijdens de komende Algemene Vergadering over verkeersveiligheid.

Nog een ander belangrijk punt

De bestrijding van fietsdiefstal is “een van de belangrijkste punten van dit plan”, met de wens een nationaal fietsregister op te zetten en de diensten van Binnenlandse Zaken en Justitie in te schakelen om het probleem van straffeloosheid aan te pakken.

Ook de spoorwegsector wordt niet vergeten, want Infrabel en de NMBS zullen “de ontwikkeling van fietsroutes” langs de sporen en het parkeren/vervoeren van fietsen moeten vergemakkelijken, zo merkt de GRACQ op.

“De federale regering zal ook intern aanpassingen doorvoeren, door fietsen beter te integreren in federale gebouwen, zoals bijvoorbeeld in de BOZAR, alsook door haar ambtenaren aan te moedigen met de fiets naar het werk te gaan.

De GRACQ is al verheugd dat één van de bestuurlijke maatregelen van het plan al in praktijk werd gebracht, namelijk de oprichting van een federale fietscommissie, waarin de regio’s en fietsverenigingen zijn vertegenwoordigd (ook de GRACQ). “Deze plaats is bijzonder belangrijk omdat ze de mogelijkheid biedt de ideeën en projecten van alle actoren in België samen te brengen. Deze commissie komt elk kwartaal bijeen in de FOD Mobiliteit, sinds juni 2021.”

Amper 36% van de fietsers zijn vrouwen

velo

Volgens de vereniging is amper 36% van de fietsers vrouwen. “Wat dit betreft worden er verband geen specifieke initiatieven aangegeven”.

“Dit fietsplan bevat het merendeel van de maatregelen die de fietsverenigingen op federaal niveau verwachten. Bovendien is het een nuttige aanvulling op de regionale plannen. Natuurlijk kan het worden bekritiseerd omdat de maatregelen niet gedetailleerd genoeg zijn en omdat een begroting, termijnen of gekwantificeerde doelstellingen ontbreken, maar het is een zeer goede eerste stap in de goede richting,” aldus GRACQ.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's