Actualiteit

Duitsland laat buitenlandse automobilisten betalen

Geschreven door Vincent Hayez | 12/05/2015

Als u vaak in Duitsland komt, zal u het volgende nieuws minder leuk vinden. Duitsland gaf zopas te kennen dat ze – naar analogie met Zwitserland – een wegenvignet zullen invoeren voor buitenlandse automobilisten.

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Melanie Schultz van Haegen, de Nederlandse minister voor infrastructuur en leefmilieu ziet het als volgt. “Dit voorstel benadeelt de Nederlanders. We verwachten dan ook dat Europees Commissaris voor transport, Violeta Bulc, het been stijf houdt. Haar houding is cruciaal voor de acties die we kunnen ondernemen samen met andere buurlanden van Duitsland om deze tol te voorkomen.” Cédric Rosen is voorzitter van de AFAL (Association des frontaliers d’Alsace-Lorraine) en heeft goede hoop dat Europa zich tegen dit vignet zal verzetten omdat het discriminerend is. Kortom, de toon is gezet.

Ook in Duitsland zelf bestaat er geen consensus over het vignet. Heel wat mensen stellen dat dit vignet aan de basis zal liggen van een aanzienlijke daling van de inkomsten van Duitse handelaars in de grensstreek. Vooral winkeliers hebben bang om mensen te moeten ontslaan.

Het vignet zou vanaf 2016 worden ingevoerd. Vandaag spreekt men over een tarief van 5 tot 30 euro voor een vignet dat 10 dagen tot 2 maanden geldig is. Wie een gans jaar gebruik wil maken van de weginfrastructuur moet daarvoor 130 euro betalen.

Vindt u de invoering van een dergelijk vignet verantwoord ?

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's