PV verkeersovertreding gekregen: Betwisten of niet?

Je krijgt een proces-verbaal in de bus waaruit zou moeten blijken dat je belde achter het stuur, dat je een verkeerslicht negeerde of gewoonweg te snel reed en je bent het daar niet mee eens. Kan je dit PV betwisten en zoja, hoe ga je daarbij te werk?

PV verkeersovertreding gekregen: Betwisten of niet?

Als je een verkeersovertreding begaat, riskeer je dat een politieagent dit vaststelt en er een proces-verbaal van opmaakt. Maar misschien ben je het wel niet eens met de zogenaamde vaststelling omdat je bijvoorbeeld niet belde achter het stuur, je je gordel wel aan had of niet eens op de plaats van de beweerde feiten was.

Laat je bemerkingen kennen

Als je het PV in de bus krijgt, dan zit daar een antwoordformulier bij. Via dit formulier kan je het PV betwisten of daar je opmerkingen bij geven. Stuur het PV zo snel mogelijk terug. Nadat je dit deed beslist de Procureur des Konings of de zaak al dan niet geseponeerd wordt. Hij of zij kan ook een minnelijke schikking voorstellen of de zaak voor de politierechtbank brengen.

Kan je het PV betwisten?

Het PV is geen absoluut bewijsstuk. Toch heeft het een bijzondere bewijswaarde. Het geldt met name tot het bewijs van het tegendeel. Concreet betekent dit dat het niet volstaat om wat erin staat zomaar te ontkennen. Je zal integendeel moeten kunnen bewijzen dat wat er in het PV staat niet correct is. Hierbij kan je bijvoorbeeld werken met getuigenissen van anderen, foto’s, bewijzen dat je niet op de locatie in kwestie kon zijn enz. Om je argumentatie op te bouwen, kan je eventueel de hulp inroepen van een advocaat of van je rechtsbijstandsverzekeraar.

Bezin eer je begint

Denk goed na voor je effectief betwisting voert. In dat geval bestaat de kans dat je zaak uiteindelijk voor de politierechtbank komt. De kosten die je dan hebt, kunnen heel wat hoger liggen dan in het geval je geen betwisting voert.