Is het verplicht?

Je bent verplicht om voor je auto een zogenaamde BA-autoverzekering af te sluiten. Die vergoedt de schade die je aan derden veroorzaakt als je aansprakelijk bent voor een ongeval. Daarnaast kan je ook nog andere verzekeringen afsluiten zoals een omniumverzekering, een bestuurdersverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Deze bijkomende verzekeringen zijn niet verplicht. Je hebt dus de vrije keuze of je al dan niet een dergelijke verzekering afsluit.

Wanneer komt een rechtsbijstandsverzekering tussen?

Als je met de auto rondrijdt, riskeer je betrokken te raken bij een verkeersongeval. Daarbij kan er wel eens discussie rijzen over wie er aansprakelijk is voor het ongeval. In het slechtste geval kan zo’n discussie zelfs eindigen voor de rechtbank. Of je hebt misschien wel een verkeersovertreding begaan waarbij je je moet verantwoorden voor de politierechtbank en waarbij je een boete of zelfs een intrekking van je rijbewijs riskeert. Mogelijks heb je een discussie met een garagist waar je je wagen kocht of een herstelling liet doen.  In al die gevallen kan de rechtsbijstandsverzekeraar van je auto tussenkomen. Meer nog, ook bij een geschil omtrent een verkeersbelasting, de inschrijving of de keuring van je auto kan je eventueel een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekeraar voor je auto.

Opdat de verzekeraar zou tussenkomen moet de discussie of het geschil dat je hebt wel verband houden met je auto. De verzekeraar zal dan ook niet tussenkomen voor niet aan je wagen gerelateerde problemen, zoals bijvoorbeeld een discussie met je huurder, je buren, een aannemer enz. Voor zo’n discussies kan je eventueel wel een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Weet wel dat de ene polis de andere niet is. Wat er precies gedekt is binnen je rechtsbijstandsverzekering en voor welke bedragen, hangt af van maatschappij tot maatschappij. Hoe beter je dekking, hoe hoger vaak ook de premie die je voor de verzekering moet betalen. Het is dan ook belangrijk om vooraleer je in zee gaat met een verzekeraar na te gaan welke dekking deze precies geeft.

Wat doet de verzekeraar precies?

Je rechtsbijstandsverzekeraar kan je vooreerst gratis advies geven. Bovendien kan die je belangen behartigen in een discussie met een andere partij door die bijvoorbeeld aan te schrijven en een minnelijke regeling trachten uit te werken. Dat is nog niet alles. Je verzekeraar zal binnen de grenzen van de polis ook je advocatenkosten en gerechtskosten (zoals de rechtsplegingsvergoeding van de winnende partij) betalen als je betrokken raakt in een rechtszaak.

Hou er rekening mee dat de schadevergoeding of boete waartoe je eventueel in de procedure wordt veroordeeld niet betaald wordt door je rechtsbijstandsverzekering. De boete die je oploopt wegens een verkeersovertreding moet je zelf betalen. Wordt je veroordeeld tot een schadevergoeding aan een andere partij die betrokken was bij het verkeersongeval, dan kan je die vergoeding allicht laten betalen door de verplichte BA-verzekering voor je wagen.

Heeft het zin?

De kostprijs van zo’n rechtsbijstandsverzekering valt mee. Vaak ben je al voor zowat 75 euro per jaar verzekerd. Dit weegt niet op tegen de kosten die je riskeert te hebben als je geen zulke verzekering afsluit. Als je namelijk in een rechtszaak naar aanleiding van een verkeersongeval of –overtreding betrokken raakt en je een advocaat raadpleegt, zal je dat heel wat meer kosten. Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is dan ook zonder meer een nuttige uitgave. Het is absoluut aan te raden zo’n verzekering af te sluiten.

Vrije keuze van advocaat?

Als je uiteindelijk een advocaat moet raadplegen, dan heb je de vrije keuze op wie je een beroep doet. In de polisvoorwaarden van je verzekeraar kan die vrije keuze je ook niet ontnomen worden.

Wordt je gedagvaard voor de politierechtbank dan mag je dus zelf een advocaat kiezen. Heb je geen voorkeur dan kan je verzekeraar je ook een advocaat adviseren.

Het kan ook gebeuren dat je het niet eens bent met je verzekeraar over de manier waarop het schadegeval moet worden afgehandeld. Denk daarbij maar aan het geval dat je verzekeraar meent dat er geen oplossing in je voordeel kan worden gevonden, terwijl jij denkt de zaak wel degelijk te kunnen winnen. Ook in zo’n geval kan je het advies van een advocaat naar je eigen keuze vragen. Als die advocaat je verzekeraar gelijk geeft, dan betalen jij en je verzekeraar elk 50% van de advocaatkosten.  Beslis je om dan toch een proces aan te spannen, dan betaal je je advocaat zelf tenzij je de zaak alsnog wint. In dit laatste geval kan je je verzekeraar toch laten opdraaien voor je advocatenkosten. Geeft de advocaat jou gelijk dan dienen de kosten van je advocaat door de verzekeraar te worden betaald.