Schade aan je wagen door een winkelkarretje: Wie betaalt de rekening?

Je parkeert je wagen op de parking van een grootwarenhuis. Bij je terugkomst blijkt je auto beschadigd te zijn door een winkelkarretje. Kan je iemand aansprakelijk stellen?

Schade aan je wagen door een winkelkarretje: Wie betaalt de rekening?

Het gebeurt vaker dan je denkt dat winkelkarretjes schade veroorzaken aan geparkeerde wagens. Dit kan gebeuren doordat iemand met het karretje tegen je wagen aanbotst. Bovendien kunnen zulke karretjes wel eens over de parking gaan ‘bewegen’ (bv. door een windstoot) en zo in aanrijding komen met geparkeerde voertuigen. Of ze komen terecht op de openbare weg en veroorzaken daar schade.

Iemand rijdt er tegen

Wordt de schade veroorzaakt doordat iemand met zo’n karretje tegen je wagen aanrijdt, dan kan je diegene die dat deed daarvoor aansprakelijk stellen. Je moet dan wel weten wie het deed. En daar kan het schoentje wel eens wringen. Hetzelfde geldt als iemand het karretje ‘meeneemt’ op de openbare weg en het daar achter laat. Als je weet wie dat deed kan je deze persoon de schade laten betalen.

De supermarkt zelf

Je kan ook de supermarkt zelf eventueel aansprakelijk stellen. Dit kan je bv. proberen te doen als een winkelkarretje onbeheerd werd achtergelaten op de parking. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen dat dit een gebrek is aan het parkeerterrein of een fout van het warenhuis.

De kansen op succes zijn onzeker. Er zijn ook rechters die van oordeel zijn dat het in hoofde van het grootwarenhuis voldoende is dat zij alle mogelijke schikkingen nam om aan de klanten toe te laten de winkelkarretjes na gebruik terug in het grootwarenhuis te plaatsen op een afgebakende plaats.

Verzekerd?

Het zou je ook zelf kunnen overkomen dat je zulke schade veroorzaakt met een winkelwagentje of dat bijvoorbeeld één van je kinderen dat doet. Als je een familiale verzekering hebt kan je daar aangifte doen en de schade door je verzekeraar laten betalen. Hou er rekening mee dat er een franchise van toepassing kan zijn.

Heb je een omniumverzekering afgesloten voor je wagen die beschadigd raakt dan kan je ook daar aangifte doen.