Geen diesel of benzine in Brussel: “Alle kosten voor burgers en bedrijven”

De Brusselse regering gaf op 25 oktober jongstleden officieel te kennen dat auto’s met een verbrandingsmotor in de nabije toekomst (2030 voor diesel, 2035 voor benzine) geen plaats meer zullen hebben in onze hoofdstad. Febiac hekelt het ontbreken van een concreet actieplan achter deze spectaculaire aankondiging.

Geen diesel of benzine in Brussel: “Alle kosten voor burgers en bedrijven”

Febiac, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, heeft met een persbericht gereageerd op de aankondiging van de Brusselse regering dat diesel- en benzineauto’s in respectievelijk 2030 en 2035 uit de hoofdstad zullen worden geweerd. Febiac herinnert eraan dat het de doelstelling van de overgang naar een mobiliteit met een zeer lage en zelfs nuluitstoot deelt, al wordt ook een grote blijk van bezorgdheid geuit.

“Brussel ontloopt verantwoordelijkheden”

De federatie geeft aan dat het Brussels Gewest aanzienlijk achterloopt, “bijvoorbeeld bij de ontplooiing van de essentiële oplaadinfrastructuur”. Er is momenteel geen plan en de middelen ontbreken om de vertraging in te halen. Evenmin is er duidelijkheid over hoe de burgers en bedrijven beloond zullen worden door over te schakelen op elektromobiliteit.

Febiac betreurt ook dat de regio de invoering, de verantwoordelijkheid en vooral de kosten van deze overgang naar “volledig elektrische energie” door bedrijven en huishoudens moet worden gedragen, terwijl een reeks duidelijke verantwoordelijkheden (de invoering van de oplaadinfrastructuur, het ontwerp van duurzame mobiliteit en de ondersteuning van burgers en bedrijven in dit overgangsproces naar schonere mobiliteit) compleet worden vermeden.

Test Aankoop: “Moderne diesels zijn proper”

Tot slot betreurt de federatie dat de vooruitgang van verbrandingsmotoren die nieuwe, synthetische of hernieuwbare brandstoffen gebruiken, niet in aanmerking wordt genomen bij de doelstelling om de CO2-uitstoot te verlagen. Volgens Febiac moet er een duidelijke en precieze strategie worden opgesteld voordat een dergelijke aankondiging gebeurt. Wat de Brusselse regering voor alle duidelijkheid dus niet heeft gedaan…