Mobiliteit

In 2022 valt niet meer aan de boetes te ontsnappen

Voor 2022 hebben de federale overheid, de gewesten en zelfs de gemeenten beslist om een strenger verkeersboetebeleid te voeren. Er komen meer valkuilen voor de overtreders, terwijl de tolerantiemarges ook sterk zullen afnemen. Gocar maakt de balans op. 

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 30 dec. 2021 | Leestijd: 9 min

De federale regering heeft zich als doel gesteld om tegen 2050 geen doden meer te hebben op de wegen van ons land. Ter herinnering, er zijn momenteel ongeveer 600 sterfgevallen per jaar, een cijfer dat sinds de jaren 2000 is afgenomen (toen nog 1400), maar dat is nog niet genoeg in de ogen van de overheid. Bovendien moet niet alleen het aantal doden verminderen, maar ook het aantal ernstige gewonden. De gewesten willen dat dit aantal ongevallen en het risicogedrag dat ermee gepaard gaat tegen dezelfde datum met 90% afneemt.

Om deze doelstellingen te bereiken, zullen overheden zeer strenge maatregelen nemen tegen overtreders. De actiemiddelen zijn talrijk en zullen zoals gewoonlijk vooral de portefeuilles van de Belgen treffen. Daarvoor zullen er naast de toename van trajectcontroles ook een geringere toleranties en maatregelen om recidive te bestrijden komen, samen met een aanzienlijke verhoging van de prijs van boetes. Dit is het overzicht van wat ons te wachten staat.

Advertentie – lees hieronder verder

Meer trajectcontroles

2022, l’année où l’on n’échappera plus aux amandes radars troncons

Er zijn meer dan 70 trajectcontroles in België. De overheid wil meer inzetten op deze meetsystemen die direct gekoppeld zijn aan de regionale politieverwerkingscentra. Ook zullen de komende weken 36 nieuwe trajectcontroles in gebruik worden genomen, zowel op federaal als regionaal niveau. Er komen er 12 bij in Wallonië en 24 in Vlaanderen. Bovendien hebben de trajectcontroles tot nu toe alleen sporadisch gewerkt. Vanaf 1 januari gaan ze 24 uur per dag functioneren, zodat het niet meer mogelijk is eraan te ontglippen.

Laten we evenmin vergeten dat er ook talloze trajectcontroles zijn op het niveau van de gemeenten of de steden. Deze radars worden talrijker en staan vooral op secties die beperkt zijn tot 30 of 50 km/u. Deze radars worden vaak beheerd door particuliere bedrijven, wat al heel wat kritiek opleverde.

Zerotolerantie

2022, l’année où l’on n’échappera plus aux amandes tolérance 0

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarschuwde dat hij ook de tolerantie voor overtreders wilde beperken. Hij wil ook de doorstroming in de administraties die belast zijn met de behandeling van boetes beter regelen. Dat zal nodig zijn bij de ingebruikname van trajectcontroles 24 uur per dag en de tolerantiemarge die momenteel wordt toegepast op pv’s. De politie zal dan gevraagd worden om de tolerantiemarge tot een minimum te beperken.

Natuurlijk was een technische foutmarge noodzakelijk in geval van een defect van het apparaat. Deze marge is tot nu toe vastgesteld op 6 km/u of 6% en blijft op deze waarde. In veel gevallen werd echter een zeer kleine snelheidsovertreding getolereerd (minder dan 5 km/u), maar dit zal niet langer het geval zijn, en op de snelweg bijvoorbeeld, krijg je voortaan een boete vanaf 121 km/u in gecorrigeerde snelheid. Concreet krijgen alle bestuurders die met 129 km/u of meer rijden dus een boete. Volgens de projecties zou deze maatregel het aantal geflitste bestuurders met vijf kunnen vermenigvuldigen.

Een nationaal parket om te vervolgen

Natuurlijk betekent een toename van het aantal overtredingen ook een grotere hoeveelheid werk voor de administratie. De FOD Justitie voorziet daarom in extra capaciteit op het niveau van het parket. Het is in deze context dat een nieuw nationaal parket voor verkeersveiligheid zal worden opgericht om de administratieve opvolging van boetes te verzekeren. Dit betekent de facto ook dat de politierechtbanken van hun overlast worden verlost en effectiever kunnen omgaan met de ernstigste misdrijven.

Recidive bestraft

Het regeerakkoord voorziet ook in een hardere of bestraffende bestrijding van recidivisten. Dit is bepaald in artikel 67 ter. De wet bepaalt dat elke onderneming verplicht is om de identiteit bekend te maken van de werknemer die op het moment van de overtreding reed. Vergeet niet dat dit vandaag niet altijd het geval is en dat informatie traag aankomt. Daarom zal degene die zich in een situatie van recidive bevindt meer worden gestraft.

In dit verband wordt verwacht dat bestuurders die herhaaldelijk zullen worden betrapt voor soortgelijke overtredingen binnenkort een hogere prijs zullen betalen. Dat is dus ook een eerste stap naar een rijbewijs met punten.

Intrekking rijbewijs

Slechte betalers van verkeersboetes? Opgelet, want de kans op rechtszaken wordt groter. Zij riskeren een intrekking van het rijbewijs in geval van niet-betaling.  Opgemerkt moet worden dat dit punt nog niet volledig is gedefinieerd, maar het principe is als volgt: als de FOD Financiën het bedrag van de boete niet kan innen, zal de intrekking van het rijbewijs straffeloosheid vermijden. Dit valt nog te bekijken, maar het zou veel meer intrekkingen van rijbewijzen betekenen, met als bonus een sneeuwbaleffect in geval van recidive.

Geen GSM achter het stuur

Om gevaarlijk rijgedrag te voorkomen dat aan de basis ligt van veel ongevallen, wordt het gebruik van de GSM aangepakt om de problemen op te lossen. Daarom wordt vanaf maart 2022 het gebruik van elk elektronisch apparaat tijdens het rijden strikt beperkt en zwaarder bestraft. Alleen al het feit een gsm in de hand te houden, zal tot verbalisering kunnen leiden. Deze wet geldt dus ook voor tablets of e-readers, want vaak lezen sommige automobilisten in de file. Balans: 174 euro boete als je betrapt wordt met een gsm in de hand. Je vraagt je misschien af hoe de politie te werk zal gaan voor wie de smartphone gebruikt om te navigeren. Wat gebeurt er als je dan het scherm aanraakt tijdens de rit? De tekst zegt hierover (nog) niets

Noteer dat de meeste opsporingen van GSM-gebruik zullen worden gedaan via het ANPR-cameranetwerk op onze wegen. Er zullen verschillende proefprojecten worden opgezet. Wel hopen we dat dit systeem betrouwbaar is, want kunstmatige intelligentie kan soms wispelturig zijn.

Duurdere boetes

2022, l’année où l’on n’échappera plus aux amandes

Sinds 23 augustus zijn de boetes ook duurder, omdat de overtreder verantwoordelijk is voor de kosten die verband houden met zijn eigen boete. Voor een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking komt er dus 8,84 euro bij, ongeacht de hoogte van de boete. Als het een dossier is dat is omgezet in een betalingsopdracht, moet er 25,32 euro aan worden toegevoegd. Deze nieuwe procedure zal jaarlijks 43 miljoen euro aan extra inkomsten opleveren.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat overtreders toegang hebben tot een nieuw model van verkeersboetes dat ook gemakkelijker te begrijpen zal zijn, omdat het vrij is van alle juridisch jargon. Sinds 26 oktober 2021 is ook een nieuw betaalplatform voor wegboetes geactiveerd (justoneb.be/fines). Vanaf 2022 kan je dus maar beter zeer waakzaam zijn, op tijd vertrekken en de verkeersregels respecteren.

Deel dit artikel


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie