Verkeersveiligheid

De nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen in detail

De ministers van Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken hebben overlegd om een gloednieuw federaal verkeersveiligheidsplan op te stellen. Niet verrassend ligt de nadruk op repressie. Er werden een dertigtal maatregelen genomen om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen. Hier vind je ze in detail.

Geschreven door David Leclercq | 16/11/2021

Laat het duidelijk zijn: een veiligheidsplan van deze omvang op federaal niveau is echt ongekend. De ministers van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Écolo), van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), en van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), hebben de handen in elkaar geslagen om dit plan genaamd “All For Zero” uit te werken. Het was inderdaad een kwestie van coördineren om niets aan het toeval over te laten en een efficiëntie te bereiken die waarschijnlijk ook ongekend is. Deze samenwerking was verder gericht op een goede coördinatie en daarmee de hoop op een nooit geziene efficiëntie.

In het slotdocument staan 32 maatregelen (!), ook al herinnert Georges Gilkinet eraan dat sommige in dit stadium rijper zijn dan andere. Bij de uitvoering van het plan zullen sommige bepalingen dus vanaf 2022 worden geïmplementeerd, terwijl voor andere nog moet worden gewacht. Hoe dan ook, het doel is ze allemaal tegen 2025 te implementeren.

De regering wilde enerzijds een duidelijk wettelijk kader creëren voor nieuwe vormen van mobiliteit en anderzijds de middelen van tracering en repressie uitbreiden, vooral naar afgeleide bestuurders en mensen die onder invloed van drugs en alcohol rijden om risicovol gedrag tegen 2050 met 50% te verminderen.

Meerdere hefbomen

Om dit plan uit te voeren, zal de federale overheid verschillende hefbomen activeren. Het zal inderdaad een kwestie zijn sterker te vertrouwen op de mogelijkheden van nieuwe technologieën, maar ook overtreders harder te bestraffen. En er is nog meer. Het plan voorziet immers ook in minder heftige en constructievere methoden, waaronder vorming voor bestuurders als alternatief voor de klassieke sancties.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, kondigde ook versterkingsmaatregelen voor de politie aan, zowel voor personeel, maar ook voor materieel en in het bijzonder interventievoertuigen. Zal de Belgische politie weldra opnieuw in een Porsche 911 rijden? Of wordt het een Alpine, zoals in Frankrijk?

Binnenkort zullen ook 250 nieuwe politieagenten worden aangeworven met het oog op de handhaving van dit plan, met als doel jaarlijks een derde van de Belgische bevolking te controleren. Voor Justitie kondigde Vincent Van Quickenborne de aanwerving aan van 45 medewerkers voor de parketten en 30 in de rechtbanken. Want natuurlijk moeten de overheid ook de capaciteit hebben om de gepleegde strafbare feiten te verwerken. Deze personeels- en materieelversterkingen worden de komende jaren trouwens nog verder uitgebreid. Noteer ook dat naast adviesorganen, verschillende ideeën en maatregelen het werk zijn van de burgers zelf, die hebben kunnen deelnemen aan een raadpleging en zo hun ideeën hebben kunnen aanvoeren.

Doel: nul doden

ongeval

Het doel van de regering is om in 2050 nul doden op onze wegen te bereiken. Dat is een hele uitdaging, die echter niet onhaalbaar is. Ter herinnering: in 2000 waren er iets meer dan 1400 doden en nu nog een goede 600.

Allemaal goed en wel, maar hier komt het: dit cijfer stagneert momenteel en volgens de regering zou er een nieuwe impuls nodig zijn om een verdere daling in te zetten. De nieuwe maatregelen zijn dan ook bedoeld om dit effect te bereiken door op drie assen in te spelen, namelijk het bevorderen van een betere samenleving tussen de weggebruikers, het bestrijden van risicovol gedrag, het controleren, bestraffen en vormen.

Samenlevingsmaatregelen

Met het oog op een betere samenleving van de weggebruikers voorziet het plan dus in de modernisering en verduidelijking van de wegcode door het “STOP”-beginsel op te nemen voor een beter evenwicht op de weg binnen de huidige realiteit (1), om de preventie van ongevallen te versterken door de registratie en analyse van ongevallen via ziekenhuisgegevens te verbeteren (de politie beschikt over weinig statistieken) (2), de versterking van de factor ‘gewicht van voertuigen’ in het federale beleid af te dwingen (3),  controles af te dwingen op schijnbaar onschuldige overtredingen zoals parkeren op fietspaden of trottoirs, fietsers hinderen, enz. (4), het gebruik van fietsen bij de lokale politie te bevorderen (5), het delen van de openbare ruimte in evenwicht te brengen door te zorgen voor wederzijds respect voor alle gebruikers (6) en de kennis van de wegcode te versterken door een gemakkelijke toegang tot regelgeving en een beleid van permanente opleiding (7).

Maatregelen tegen risicovol gedrag

ANPR

Het doel is ook de strijd tegen risicovol gedrag op te voeren. In dit pakket maatregelen past ook de beruchte activering van radars die het gebruik van de telefoon tijdens het rijden detecteren (oproep of sms). Voor deze vaststelling zijn de ANPR-camera’s voorzien van kunstmatige intelligentie, met als back-up een operator die verantwoordelijk is voor het controleren of de software correct besliste (1).

De regering is ook van plan de doeltreffendheid van de controles te versterken, met name door de controles op risicovol gedrag te verhogen (2), de sancties tegen rijden onder invloed te versterken (3), de medicijnen die een invloed hebben op het rijden bekend te maken door middel van etikettering (4) en spoorwegovergangen beter te beveiligen en om niet-naleving verder bestrijden (wijziging van bewegwijzering, installatie van camera’s, enz.) (5), de tolerantiemarges voor snelheidsovertredingen te verkleinen door de oprichting van een nationaal parket met een ‘superprocureur’ (6) en ten slotte de informatie en het bewustzijn van de overtreders versterken door middel van bewustmakingsfiches die aan de onmiddellijke inning zijn gehecht (7).

Rechtshandhaving en vorming

zwaantjes politie

Tot slot voorziet het plan ook in een reeks sancties die beter aangepast en evoluerend zullen zijn om het fenomeen recidive te beteugelen. Daartoe is het de bedoeling dat de sancties worden aangepast en dat ze evolueren in overeenstemming met het gevaar dat door de inbreuk wordt gegenereerd (1), om de controles te versterken door middel van slimme camera’s (GSM, maar ook het dragen van een veiligheidsgordel, respect voor veiligheidsafstanden, enz.) (2), om de automatisering van verzekeringscontroles voort te zetten door de ontwikkeling van een digitaal en gecentraliseerd platform (3), overtredingen toe te schrijven aan de juiste bestuurder en zo fraude te vermijden (4), inbreuken sneller aan te pakken (5), een systeem van progressieve sancties voor recidivisten op te zetten (6), alternatieve maatregelen in te voeren in geval van recidive (opleiding, stages, enz.) (7), slechte betalers op te sporen door hun rijbewijs in te trekken (8) of om manieren te implementeren om buitenlandse overtreders die vaak weinig risico lopen, beter te vervolgen.

Er moet ook worden opgemerkt dat 9 maatregelen betrekking hebben op de twee componenten die verband houden met het mobiliteitsplan 2025, namelijk de versterking van de kennis over verkeersveiligheid voor een betere anticipatie en wat de “All for Zero”-dynamiek wordt genoemd en die bestaat uit het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende machtsniveaus.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's