Actualiteit

Openbare laadpalen: “Ervoor zorgen dat de EU-financiering op de juiste plaats terechtkomt”

Geschreven door Belga | JB | 14/04/2021

“De Europese Unie is nog ver verwijderd van de doelstellingen met betrekking op het Klimaatpact […]. Er werd geen alomvattend strategisch stappenplan voor elektromobiliteit ontwikkeld”, zo bekritiseerde de Europese Rekenkamer in een rapport. Men merkt op dat “Europa met een elektrisch voertuig doorkruisen ingewikkeld blijft”.

De Europese Unie moet meer vaart zetten achter de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, willen we de doelstelling van één miljoen in 2025 halen, gaf de Europese Rekenkamer afgelopen dinsdag mee. “De controleurs stelden vast dat de beschikbaarheid van voor het publiek toegankelijke oplaadpunten sterk variëren van land tot land, dat de betalingssystemen niet geharmoniseerd zijn en dat de gebruikers geen toegang hebben tot voldoende real-time informatie.”

“Infrastructuur is ongelijk verdeeld”

Volgens gegevens van de Europese Commissie telde de EU in 2020 ongeveer 224.500 publiek toegankelijke oplaadpunten. “Vorig jaar was één op de tien in de EU verkochte auto’s een oplaadbaar voertuig, maar de infrastructuur is ongelijk verdeeld over Europa”, benadrukte Ladislav Balko, hoofd van het verslag van de Rekenkamer. In de EU zijn . “De Commissie moet meer steun geven aan de ontwikkeling van het netwerk op Europees niveau en ervoor zorgen dat de EU-financiering op de juiste plaats terechtkomt, voegde Balko eraan toe.

“Jaarlijks 150.000 nieuwe punten nodig”

In het verslag wordt gewaarschuwd: “Als de uitrol van de infrastructuur aan het tempo van de periode 2014-2020 doorgaat, zal het streefcijfer van één miljoen openbare oplaadpunten tegen 2025 niet zal worden gehaald. […] Om de kloof te dichten, zullen jaarlijks ongeveer 150.000 nieuwe punten nodig zijn, of ongeveer 3.000 per week”. De Commissie zegt echter niet bevoegd te zijn om de invoering van infrastructuur in de lidstaten te coördineren, want dat is de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf.

Minstens 30 miljoen emissievrije auto’s

Brussel heeft in december 2020 een plan voor “duurzame mobiliteit” gepresenteerd met de ambitie om tegen 2030 minstens 30 miljoen emissievrije auto’s op de Europese wegen te hebben, waarvoor tegen die tijd 3 miljoen openbare oplaadpunten beschikbaar moeten zijn. Volgens het verslag van de Rekenkamer zijn er momenteel ongeveer 2 miljoen elektrische voertuigen geregistreerd in de EU. Europa streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector tegen 2050 met 90% te verminderen ten opzichte van 1990, als onderdeel van haar inspanningen om een klimaatneutrale economie tot stand te brengen.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's