Elektrische of hybride firmawagen thuis opladen: Welke vergoeding?

Elke werknemer die de keuze van een elektrische bedrijfswagen wordt aangeboden, zal zich deze vraag vroeg of laat stellen. En ja, er bestaan ook forfetaire bedragen voor…

Elektrische of hybride firmawagen thuis opladen: Welke vergoeding?

Er wordt een forfaitaire vergoeding aangekondigd van de oplaadkosten voor werknemers die hun voertuig op hun eigen elektriciteitscircuit opladen. Dit bedrag bedraagt € 6,67 per oplaadbeurt voor 100% elektrische voertuigen en € 2,73 voor hybride voertuigen. De prijzen worden vastgelegd in overleg met de Vlaamse elektriciteits- en gasregulator, rekening houdend met de gemiddelde kosten per MWh en de gemiddelde capaciteit van de batterijen.

Deze maatregel kan echter slechts tijdelijk zijn, hetzij in afwachting van de installatie van een aangepaste thuisinfrastructuur door de werkgever, hetzij omdat de werknemer bij wijze van uitzondering gebruik maakt van een elektrisch voertuig (bijvoorbeeld een gedeeld poolvoertuig) en dit niet kan opladen bij zijn gebruikelijke terminal op de werkplek. Opgemerkt moet worden dat de installatie van een Wallbox thuis geen extra voordelen van alle aard met zich meebrengt.

Niet onbelangrijk: tegenwoordig is het mogelijk om de hoeveelheid elektriciteit die naar het voertuig wordt gestuurd zo nauwkeurig mogelijk te berekenen en de rekening (of onkostennota) rechtstreeks naar de werkgever te sturen.