Praktische info

Bij wie aankloppen als je auto gestolen wordt?

Als je auto gestolen wordt is dat niet gedekt door je verplichte BA verzekeraar. Bij wie kan je wel eventueel aankloppen en onder welke voorwaarden? Waarom is het belangrijk ook dadelijk klacht neer te leggen bij de politie?

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) | Gepubliceerd op 11/01/2022 | Leestijd: 1 min

Aangifte doen

Als je auto gestolen wordt is het vooreerst van belang zo snel als mogelijk aangifte te doen van de diefstal bij de politie of het parket. De politie zal dan trachten de auto terug te vinden en de daders te vatten. Lukt dat laatste dan kan je je schade op hen trachten te verhalen. Weet wel dat de kans reëel is dat de daders (als ze al gevonden worden) onvoldoende solvabel zullen zijn.

Vraag dat men je een kopie meegeeft van je aangifte en maak daarvan op jouw beurt een kopie over aan je verzekeraar(s).

Advertentie – lees hieronder verder

Verzekeraar

autoverzekering assurance voiture

Hoewel je eigen verplichte verzekering voor je wagen je niet zal vergoeden bij een diefstal, moet je deze toch dadelijk van de diefstal op de hoogte brengen. Je verzekeraar heeft daar nu eenmaal belang bij omdat het wel eens kan gebeuren dat de gestolen wagen betrokken raakt bij een schadegeval.

Ben je ook voor diefstal verzekerd (bv. in het kader van een omniumverzekering) breng dan ook onmiddellijk deze verzekeraar op de hoogte. Weet dat de verzekeraar allicht zal vragen dat je de sleutel en reservesleutel van de auto voorlegt. De verzekeraar kan ook andere voorwaarden stellen opdat je verzekerd zou zijn (bv. dat een alarmsysteem geïnstalleerd was in de wagen). Welke vergoeding je krijgt hangt af van de polis die je onderschreef. Weet dat de goederen die zich in je auto bevonden (en die mee gestolen worden) allicht niet verzekerd zullen zijn.

Even wachten

Na de diefstal zal je verzekeraar vaak dertig dagen wachten vooraleer je wordt uitbetaald (en dit voorzover het voertuig niet teruggevonden is in die periode).  Wordt je wagen nadien nog teruggevonden dan heb je vaak de keuze om de wagen over te dragen aan de verzekeraar dan wel deze terug te nemen waarbij je (een deel van) de ontvangen vergoeding terugstort aan de verzekeraar.

Aankloppen bij anderen

Je kan ook soms anderen aansprakelijk stellen voor de diefstal. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat de wagen gestolen werd bij je garagist en die niet voldoende maatregelen nam om de wagen tegen diefstal te beveiligen.  Of je al dan niet over een dergelijke mogelijkheid beschikt hangt af van de concrete situatie waarin je wagen werd gestolen.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie