Verkeersveiligheid

2023: gedaan met straffeloosheid van verkeersboetes

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne had het aangekondigd en nu is het ook effectief in praktijk gebracht: dankzij de oprichting van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid is het voorgoed afgelopen met de straffeloosheid en het seponeren van bepaalde verkeersovertredingen. Vanaf nu is nultolerantie de regel voor veiligheid. Of is het om de schatkist te vullen?

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 26/10/2022 | Leestijd: 4 min

Een oorlogsmachine: zo zien waarnemers het nieuwe en vijftiende parket van België. Het betreft een gloednieuwe entiteit, opgericht door Vincent Van Quickenborne (Open VLD), onze minister van Justitie, die verantwoordelijk is voor het opsporen van overtreders. De minister belooft een einde te maken aan de straffeloosheid en aan het seponeren van minder ernstig geachte delicten, die tot nu toe vaak verticaal werden geklasseerd.

Dit zogenaamde superparket is bevoegd voor het hele grondgebied, maar zal, zoals aangegeven, alleen de minder ernstige verkeersovertredingen behandelen die de andere parketten niet meer verwerken wegens een gebrek aan tijd en middelen. In werkelijkheid is dit parket in Brussel, aan het Central Plaza, al sinds juli 2022 actief, al komt het nu pas echt van de grond. Momenteel werken er 23 mensen, al zal het team naar verwachting groeien tot 45 mensen, onder leiding van 3 magistraten.

Advertentie – lees hieronder verder

Implementatiefase

Momenteel werken de politiediensten van Waals-Brabant, Leuven, Oost-Vlaanderen, Luik, Limburg, West-Vlaanderen, Bergen en Namen al mee. Vanaf begin november 2022 komen daar de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Charleroi bij. Antwerpen en Brussel treden in december 2022 toe, terwijl Luxemburg en Eupen tot januari 2023 geduld moeten oefenen.

police-on-road

Van Quickenborne gelooft niet dat dit nieuwe parket veel geld zal opleveren. De minister beweert dat het met name om de verkeersveiligheid te doen is, want ons land behoort wat dat betreft tot de slechtste van Europa. Toen de pandemie toesloeg, steeg het aantal verkeersdoden in 2020 opnieuw tot ongeveer 600, terwijl 48.000 mensen gewond raakten. Het gaat er volgens hem dus vooral om om te hard rijden meer te bestraffen om het aantal doden te verminderen.

Het regent PV’s

Gezegd moet worden dat de repressie op Belgische wegen de laatste maanden sterk is toegenomen. De toename van het aantal vaste flitspalen en trajectcontroles heeft immers (vooral) geleid tot duizenden extra boetes. Dat aantal is gestegen van 4,1 miljoen in 2017 naar 5,5 miljoen in 2021. En het is nog niet voorbij, want ook 2022 lijkt een ‘uitstekend’ jaar te worden, met wellicht ruwweg 6 miljoen uitgeschreven boetes.

Deze sterke stijging werd echter snel onbeheersbaar voor de politieparketten, die niet anders konden dan minder zware boetes kwijt te schelden. Daar komt nu dus een einde aan, want overtreders zullen worden opgespoord en verplicht worden om hun verkeersboete te betalen.

tribunal-01

Over welke boetes gaat het?

Concreet zal het nieuwe parket verantwoordelijk zijn voor bepaalde welomschreven categorieën van verkeersmisdrijven. Dat zijn: snelheidsovertredingen die de 30 km/u niet overschrijden (binnen de bebouwde kom, in zones 30 of in de nabijheid van scholen) en die van minder dan 40 km/u op andere wegen. Daarnaast behandelt het nieuwe parket ook alle overtredingen van de eerste graad (knipperlichten, gebruik van de busbaan, het niet dragen van een helm, enz.) alsook overtredingen van de tweede graad die indirect andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen (door het oranje rijden, weigeren voorrang te verlenen, geen veiligheidsgordel dragen, enz.) en zelfs overtredingen van de derde graad waarbij de veiligheid van personen onmiddellijk in gevaar wordt gebracht (rood licht, doorlopende witte streep, weigeren voorrang te verlenen, gebruik van de telefoon tijdens het rijden, enz.)

Bovendien zal het superparket bevoegd zijn voor de behandeling van overtredingen in verband met artikel 67 ter, d.w.z. het niet identificeren van de bestuurder (voor dit soort overtredingen worden tegenwoordig boetes uitgeschreven, al zouden die niet wettelijk zijn). Tot slot zal de nieuwe dienst ook alle boetes behandelen die uit het buitenland komen of die worden uitgeschreven aan buitenlandse bestuurders.

radar-01

Gaan bestuurders hun rijgedrag aanpassen?

Tot nu toe waren het de kleine snelheidsovertredingen en de eerste- en tweedegraadsboetes die vaak werden geseponeerd, simpelweg omdat de afhandeling tijdrovend is. Het sop is de kolen niet waard, zou je kunnen zeggen. Het valt nog te bezien of deze repressie effectief vruchten zal afwerpen (de vruchten die de regering verwacht…) en of auto- en motorbestuurders hun gedragingen zullen veranderen. Er heerst immers al lang een gevoel van straffeloosheid.

De wetgever verdedigt alvast de nieuwe werkwijze en acht het noodzakelijk om ‘de escalatie te stoppen voordat het te laat is’. Het idee is dus om de overtreder bij het eerste wangedrag, hoe klein ook, te straffen. De tijd zal ons leren of dit een effectiefe werkwijze is. Vanuit financieel oogpunt gaat het voor de overheid in elk geval (zeer) goed uitpakken, ook al bedraagt de investering in dit nieuwe openbaar ministerie ongeveer 175 miljoen euro.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie