Elektrisch

Elektrische auto: een luchtkasteel zoals zonnepanelen?

La Libre Belgique interviewde Francesco Contino, professor Energie aan de Universiteit van Luik. Hij pleit voor het behoud van kernenergie en aarzelt niet om de overgang naar volledig elektrisch rijden te hekelen, die ons tot een black-out kan leiden.

Geschreven door David Leclercq | 12/01/2022

De krant La Libre Belgique interviewde Francesco Contino, professor aan de UCLouvain en specialist in energie, vooral in e-fuels of synthetische brandstoffen die de bijzonderheid hebben dat ze worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. De man gaf zijn visie op het huidige plan voor het sluiten van kerncentrales, maar ook op de gedwongen overgang naar volledig elektrische auto’s.

Het interview is opmerkelijk, want de man aarzelt niet om de elektrische wagen te vergelijken met het gekende debacle van de zonnepanelen. Hij aarzelt ook niet om te waarschuwen voor de gevaren van de elektrische auto, terwijl hij nog steeds benzine en diesel verdedigt, althans voor de periode van een sociaal rechtvaardige transitie.

Geen kernuitstap

kerncentrale centrale nucleaire

Francesco Contino geeft allereerst aan dat het een slecht idee is om nu uit kernenergie te stappen. Volgens hem is het net nodig zijn om zoveel mogelijk reactoren in werking te houden, omwille van de talrijke voordelen, vooral op vlak van de CO₂-uitstoot. Contino herinnert eraan dat het ergste is gewoon te wachten. De energiesector heeft 100 miljard euro aan investeringen nodig, en als we wachten bestaat het risico investeerders te verliezen en de investeringsbehoeften te zien toenemen, omdat er niets is gedaan.

Francesco Contino stelt verder gerust over de mogelijke elektriciteitstekorten die er in de toekomst kunnen opduiken. Volgens hem wordt onze bevoorradingszekerheid ook bij een kernuitstap niet bedreigd, omdat de situatie helemaal niet vergelijkbaar is met die van de oliecrisis van 1970, die veel complexer was.

In België vertegenwoordigt elektriciteit immers slechts 20% van de energiemix (alle energievormen samen) en voorziet kernenergie in iets meer dan 50% van deze 20%, of ongeveer 10% van de behoefte van ons land. De inzet is dan ook niet zo hoog als sommigen ons willen doen geloven. Gascentrales zullen volgens hem voldoende zijn, omdat ze gepaard gaan met technologieën die gericht zijn op het afvlakken van de vraagcurve (smartgrid) en batterijopslagsystemen.

Francesco Contino herinnert ook aan de 100 miljard euro die in de sector moet worden geïnvesteerd.  Volgens hem is het noodzakelijk om de capaciteit aan zonnepanelen tot 6 keer en de windcapaciteit 12 keer te verhogen om een productie van 160 TWh te bereiken in plaats van de huidige 80 TWh.

En de elektrische auto?

Toch zal 160 TWh niet genoeg zijn om België te bevoorraden. De hoogleraar schat de behoefte in op iets meer dan 400 TWh per jaar. Francesco Contino gelooft dan ook niet dat het verbruik zal dalen, omdat het verlagen van het energieverbruik juist de economische groei doet dalen. En dat wil niemand.

Contino heeft ook een zeer interessante mening over de elektrische auto. Zonder het belang van het elektrische voertuig in twijfel te trekken, hekelt hij de aanpak van een gedwongen overgang naar een volledig elektrische samenleving op vlak van mobiliteit. Voor de hoogleraar zit Europa ernaast, want het vergeet dat huizen ook meer elektriciteit nodig zullen hebben, vooral met warmtepompen in plaats van stookolie en gas voor de verwarming. Als we het transport toevoegen aan deze nieuwe vraag, stevenen we af op een black-out.

Hij merkt op dat de elektrische auto voor sommigen een eldorado is, omdat elektriciteit minder wordt belast dan benzine of diesel. Daarom kunnen degenen die zonnepanelen hebben er volop van profiteren. En nog meer wie ze kan aftrekken (100%). Toch geeft de professor aan dat het niet mogelijk zal zijn om de fiscale voordelen van het elektrische voertuig voor onbepaalde tijd te behouden met het risico op een zeepbel die vergelijkbaar is met die van zonnepanelen. Voor hem is het fenomeen identiek. En dus lopen we dezelfde risico’s.

De oplossing?

Die is duidelijk: we moeten een billijke belasting voor brandstoffen invoeren op basis van de werkelijke koolstofimpact. De meest efficiënte technologie zou dan vanzelf de overhand krijgen. De professor herinnert eraan dat er ook andere technologieën bestaan die kunnen worden gebruikt in verbrandingsmotoren en geen koolstof uitstoten, zoals waterstof en ammoniak, methanol of synthetische brandstoffen. Maar deze visie wordt genegeerd, omdat Europa zich alleen richt op uitlaatemissies en niet op de volledige cyclus.

Tot slot legt Francesco Contino in La Libre uit dat het ook niet aangewezen is om benzine en diesel tegen 2030 uit Brussel te weren. Want volgens hem zal niet iedereen een elektrische auto kunnen aankopen. Sociaal gezien is er dus sprake van een ongelijkheid. De hoogleraar denkt dat de overheid dit pas rond 2027 of 2028 zal beseffen en dat ze dan zal terugkrabbelen.  Het zijn ontnuchterende woorden…

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's