Actualiteit

Brussel bant verbrandingsmotoren: wat met andere voertuigen?

Geschreven door Belga | JB | 25/06/2021

De Brusselse regering heeft een tijdschema en een stappenplan opgesteld om de weg uit te stippelen naar de afschaffing van voertuigen met verbrandingsmotoren tegen 2035. Het huidige tijdschema voor het verbod op motorcategorieën loopt slechts tot 2025. Daarna zal het tempo van de geleidelijke afschaffing niet voor alle voertuigtypes gelijk zijn.

Vanaf 2025 zullen er in Brussel alleen nog maar Euro 6diesels mogen rijden. Vanaf 2028 geldt Euro 6d-diesel, terwijl  benzine/hybride/LPG/CNG-voertuigen langer in de hoofdstad toegelaten zijn: Euro 3 tot 2027, Euro 4 tot 2029 en Euro 6 tot 2032.

Scooters

Scooters op benzine zullen vanaf 2028 verboden zijn. Dit zal het geval zijn voor alle motorfietsen en quads vanaf 2035, maar Euro 3-motorfietsen zullen ook vanaf 2028 verboden zijn (2030 voor Euro 4-motorfietsen). De evolutie voor bestelwagens en minibussen zal eveneens een aangepaste begrenzingsregeling volgen. Na 2035 zullen alleen nog Euro 6e-vrachtwagens en –bussen in Brussel mogen rijden, aangezien er geen alternatief is.

MIVB

Wat de bussen van de MIVB betreft, heeft de Brusselse minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, verklaard dat de regering ook een reeks mandaten heeft gegeven waardoor de Brusselse maatschappij tegen 2036 volledig van verbrandingsmotoren zal afstappen, drie jaar vroeger dan gepland.

Sinds de invoering in 2018 heeft de lage-emissiezone (LEZ) een grote impact gehad op de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest. Volgens minister van Milieu Alain Maron zijn de transportgerelateerde emissies van stikstofdioxide en fijne deeltjes, die verantwoordelijk zijn voor per jaar, met respectievelijk 11% en 11,5% gedaald.

Het decreet dat de Brusselse regering donderdagheeft aangenomen en dat vanaf 2030 en op benzine vanaf 2035 bevestigt, bevat ook een stappenplan met een reeks begeleidende maatregelen. Deze zullen gericht zijn op verschillende specifieke actoren zoals kleine bedrijven en autodelen (financiële steun, informatie, bewustmaking, plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen).

De overgang vergemakkelijken

Over veel van de maatregelen die de komende jaren zullen worden genomen om de overgang te vergemakkelijken, zal overleg worden gepleegd met de betrokken belanghebbenden. Dit alles zal gepaard gaan, zo verzekerden de Brusselse ministers vrijdag, met massale investeringen in het openbaar vervoer – een miljard euro in 2021 – onder meer om nieuwe lijnen aan te leggen en de frequentie ervan te verhogen; een versterking van de LEZ-premie voor Brusselse kmo’s om de aankoop van een elektrisch voertuig gelijk te stellen aan die van een benzinevoertuig; en een herschikking van de Bruxell’Air-premie om gezinnen te helpen hun auto te laten staan. Minister-president Rudi Vervoort (PS) benadrukte dat de maatregelen rekening zullen houden met sociale overwegingen. De Bruxell’Air Bonus zal worden gemoduleerd naar gelang van het inkomen van het huishouden.

Controleteams

Een andere maatregel: vanaf 2022 zullen mobiele controleteams worden opgericht om erop toe te zien dat buitenlandse voertuigen die in de hoofdstad rondrijden, aan de vastgestelde criteria voldoen.

Tot slot herinnerde de Brusselse regering eraan dat zij onlangs een strategie heeft aangenomen die erop is gericht het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen te verhogen om tegen 2035 de mijlpaal van 22.000 toegankelijke punten te bereiken.

Brussel is niet de enige Europese stad die nu al plannen heeft om verbrandingsmotoren op middellange termijn te verbieden, zoals de Brusselse minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld) opmerkte. Hij benadrukte ook de positieve economische gevolgen van de overgang naar minder vervuilende mobiliteit.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's