Actualiteit

Ban op diesel en benzine: “honderden doden per jaar vermijden”

Geschreven door Belga | 25/06/2021

Een honderdtal doden per jaar zou mogelijk vermeden kunnen worden dankzij het verbod op verbrandingsmotoren in onze hoofdstad, zo heeft Leefmilieu Brussel, de administratie bevoegd voor leefmilieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vandaag bekendgemaakt. De uitvoering van het regionale mobiliteitsplan Good Move zou volgens deze organisatie ook een positief effect moeten hebben.

“Het wegvervoer is een van de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging in Brussel. In 2019 was het verantwoordelijk voor 61% van de uitstoot van stikstofoxiden en 26% van de uitstoot van fijne deeltjes.” Volgens een studie van Leefmilieu Brussel zou een verbod op diesel en vervolgens op benzine, gekoppeld aan een vermindering van het autogebruik met 25% tegen 2030, zoals voorzien in het plan Goed Move, niet alleen 100 à 110 vroegtijdige sterfgevallen per jaar voorkomen, maar ook ziekten die verband houden met de blootstelling aan stikstofdioxide, zoals astma, longkanker en andere chronische aandoeningen van de luchtwegen, met 25% doen afnemen.

“Deze vermindering van het aantal sterfgevallen en ziekten zal naar verwachting resulteren in aanzienlijke besparingen op de kosten van de gezondheidszorg of op het ziekteverzuim. Volgens de administratie zou alleen al voor het jaar 2030 in totaal 100 tot 350 miljoen euro kunnen worden bespaard.”

Het afstappen van fossiele brandstoffen en het plan Goed Move moeten ook leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot door vervoer met 65 tot 75%. Volgens Leefmilieu Brussel zou de hoofdstad zo haar doelstelling kunnen halen om de directe uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met meer dan 40% te verminderen.

Volgens een andere studie van Leefmilieu Brussel over de sociaal-economische gevolgen van het verbod op verbrandingsmotoren, ten slotte, zouden de ontwikkeling van duurzame mobiliteit en de verlaging van de prijzen voor voertuigen met een lage uitstoot negatieve gevolgen voor de gezinnen moeten voorkomen.

De organisaties die strijden voor een betere luchtkwaliteit in Brussel zijn verheugd maar betreuren dat het verbod niet was voorzien: “De burgers zijn zich bewust van de impact van vervuilende voertuigen op hun gezondheid en vragen om meer maatregelen tegen luchtverontreiniging op lokaal niveau. De Brusselse regering heeft vandaag zeker een historische stap gezet voor Brussel, maar moet nu luisteren naar de stem van de burgers en het huidige voorstel herzien om alle benzine-, diesel- en gasvoertuigen uiterlijk tegen 2030 uit de stad te bannen”, reageerde Marie-Charlotte Debouche, coördinator van de Clean Cities-campagne in België.

De Brusselse regering heeft donderdag haar verbintenis bevestigd om dieselvoertuigen vanaf 2030 en benzinevoertuigen vanaf 2035 te verbieden. Het exacte tijdschema is vrijdag vastgesteld.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's