Belastingen

Elektrische auto en hybride: wat met de fiscale aftrekbaarheid?

De kans is groot dat 100% elektrische auto’s de volgende jaren geweldig zullen boomen, vooral omdat het binnenkort de enige wagens met recht op belastingaftrek zullen zijn. De wetgeving omtrent fiscale aftrekbaarheid gaat in ieder geval veranderen. Volg de gids…

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 6 jul. 2021 | Leestijd: 8 min

Autobelasting in de brede zin van het woord is in werkelijkheid een soort van verzamelterm die – helaas vaak – een reeks maatregelen omhelst met als doel geld te innen voor de federale of regionale overheden, omdat een deel van de bevoegdheden, zoals directe belastingen, is geregionaliseerd. De autobelasting komt ook op vele niveaus voor: belastingen op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting, accijnzen op brandstof, BTW op de aankoop, belasting op de verzekeringspremie, enz.

In dit artikel zijn we geïnteresseerd in de fiscale aftrekbaarheid, wat in feite een vermindering van het belastbare inkomen is. Het is dus een belastingvoordeel dat vóór de belastingen wordt toegekend aan wie zijn professionele autokosten aftrekt, hetzij in het kader van het zelfstandigenstatuut, hetzij binnen een onderneming. Maar opgelet, want ook tussen de elektrische auto’s zelf dient nog een onderscheid gemaakt te worden.

Advertentie – lees hieronder verder

De 100% elektrische auto met een batterij of op waterstof

Een auto wordt als 100% elektrisch beschouwd indien hij alleen op batterijen werkt en dus geen verbrandingsmotor heeft. Ook modellen op waterstof worden als elektrische auto’s beschouwd omdat ze waterstof gebruiken om elektriciteit aan boord te produceren, die wordt gebruikt om de auto voort te bewegen.

Opgepast echter, want de Belgische wetgever heeft beslist om de regels die elektrische auto’s definiëren binnen een paar jaar aanzienlijk te veranderen. De deadline is 2026. Daarom moet er voortaan goed nagedacht worden over de keuzes die voor of na deze cruciale datum zullen worden gemaakt. Concreet moeten we een onderscheid maken tussen voor 2026 en erna, dat is de beste manier om deze materie te begrijpen.

–  Voor 2026 (huidige situatie)

De huidige situatie is gunstig voor elektrische auto’s: onder meer 100% aftrekbaarheid van alle kosten (aankoop, onderhoud, verzekering, brandstof, enz.), gratis verkeersbelasting en BIV in Vlaanderen (deze belastingen worden in Brussel en Wallonië tot hun minimum beperkt, namelijk 61,50 euro voor de BIV en 83,95 euro voor de jaarlijkse verkeersbelasting) en een voordelig VAA (Voordeel van Alle Aard) dankzij een coëfficiënt die in de berekeningsformule wordt bepaald op 4% in plaats van 5,5% voor voertuigen met een verbrandingsmotor (catalogusprijs x 4% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig). Het minimale VAA bedraagt 1370 euro voor het jaar 2021. Er zijn dus nog steeds voordelen, maar minder dan voorheen (vroeger bedroeg de aftrekbaarheid tot 120%).

Na 2026

De Belgische regering wil de transitie naar de elektrische auto versnellen. Men wil dus dit soort aandrijving sterk promoten en de aftrekbaarheid van andere voertuigen op fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen. Concreet zullen de enige auto’s die hun graad van aftrekbaarheid behouden elektrisch zijn (vergeet ook de hybrides, en zelfs plug-ins!) De aftrekbaarheid van auto’s op fossiele brandstoffen zal vanaf 2023 reeds afnemen, terwijl die voor elektrische auto’s op 100% zal worden gehandhaafd, althans voor een bepaalde periode. Die aftrekbaarheid zal in realiteit degressief worden. Concreet zijn alleen bedrijfswagens die aan dit criterium voldoen en in 2026 worden aangeschaft volledig aftrekbaar zijn. Vervolgens daalt de aftrek vanaf 2027 naar 95% en vervolgens naar 90% in 2028, naar 82,5% in 2029, naar 75% in 2030 en uiteindelijk naar 67,5% in 2031. Wat het Voordeel van Alle Aard (VAA) betreft verandert er niets voor de werknemer.

De regering is ook van plan de installatie van laadpalen te promoten. Want het spreekt voor zich dat de infrastructuur vandaag de dag absoluut niet klaar is voor een massaal gebruik van elektrische auto’s. Vanaf 1 september 2021 is de installatie van een laadpunt namelijk voor 45% aftrekbaar tot eind 2022, tot 30% in 2023 en tot 25% in 2024. Tegelijk zal deze aftrek worden verhoogd voor bedrijven die ermee instemmen deze investering over 3 jaar af te schrijven. De aftrek bedraagt dan 200% tot eind 2022 en 150% in 2023 en 2024.

Noteer dat de aftrekbaarheid alleen betrekking heeft op niet-BTW-kosten. De BTW kan daarentegen slechts tot 50% worden teruggevorderd.

De plug-in hybride auto

Plug-in hybride auto’s zijn auto’s uitgerust met een grotere batterij dan de zelfladende hybrides. Dit betekent dat ze enkele tientallen kilometers kunnen rijden op één lading. Toch zijn ze in de ogen van de staat niet elektrisch, omdat er een verbrandingsmotor aanwezig blijft en het elektrisch rijden afhangt van de goede wil van de eigenaar.

Sinds 2018 geldt er daarom een nieuwe regel voor plug-in hybride auto’s. Ze blijven 100% aftrekbaar zolang ze voldoen aan verschillende regels: ze moeten o.a. minder dan 50 g/km CO2 uitstoten op de gecombineerde cyclus en een verhouding van ten minste 0,5 kWh/100 kg tussen de batterijcapaciteit en het voertuiggewicht voorleggen. Als dit niet het geval is, zal de belasting van het klassieke model met verbrandingsmotor van een equivalent vermogen worden toegepast, wat een financiële kater impliceert omwille van de aanzienlijk hogere CO2-niveaus.

Tegen 2026 zal de plug-in hybride auto echter worden beschouwd als een auto met verbrandingsmotor. Dit betekent dat de aftrekbaarheid al in 2023 zal dalen. Voor diesel- of benzineauto’s die vóór 1 juli 2023 zijn aangeschaft, blijft de huidige aftrekregeling van toepassing (d.w.z. 100% als aan de berekeningsregels wordt voldaan). Maar voor voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zijn gekocht, wordt de aftrekbaarheid geplafonneerd op 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en daalt ze tot nul in 2028. In dezelfde geest wordt ook vanaf 1 juli 2023 de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt tot 50%. Houd dit zeker het achterhoofd!

De zelfladende hybride auto

Zelfladende hybride auto’s, die je o.a. bij Hyundai en Toyota vindt (en die dus een 100-tal meter zuiver elektrisch kunnen rijden, maar niet via een stopcontact kunnen worden opgeladen), zijn momenteel aftrekbaar volgens het klassieke schema op basis van de CO2-uitstoot. Hoewel ze groener en minder brandstofverslindend zijn door hun hybridisatie, vallen deze auto’s vanaf 2023 ook in de categorie “gewone” benzine- en dieselauto’s.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie