Goed nieuws voor wie vakantie in Frankrijk wil doorbrengen?

In Frankrijk roept Carole Delga op tot een tijdelijke afschaffing van de péage om het Franse toerisme deze zomer een impuls te geven…

Goed nieuws voor wie vakantie in Frankrijk wil doorbrengen?

Carole Delga, topvrouw van socialisten van de regio Occitanië sinds 2016, heeft opgeroepen om tijdens de zomer vrije toegang te verlenen aan vakantiegangers op de Franse autosnelwegen, met als doel het toerisme stimuleren.

Dit verzoek werd door verschillende politiekers met verontwaardiging ontvangen. De staatssecretaris van Transport, Jean-Baptiste Djebbari, verklaarde dat deze oplossing “realistisch noch wenselijk” is omdat de Franse snelwegen zo’n twintig jaar geleden geprivatiseerd werden en de huidige contracten deze vrije toegang utopisch maken.

Hoewel gezondheidswerkers tijdens de gezondheidscrisis wel hebben kunnen “profiteren” van de vrije toegang tot de snelwegen, is Jean-Baptiste Djebbari van mening dat de autowegmaatschappijen zich niet kunnen onttrekken aan de inkomsten die verband houden met de exploitatie van deze snelwegen. De staatssecretaris voert ook het argument aan van de geleidelijke elektrificatie van het netwerk, met name de installatie van laadstations (momenteel 24.000, met een streefcijfer van 100.000 in 2021), waarvan de kosten door de gebruikers moeten worden gedragen.