Wat zegt de wet?

Schade door een put in het wegdek: wie betaalt?

Geschreven door Jan Roodhooft, advocaat | 25/09/2020

Als je wagen beschadigd raakt door een put in het wegdek is het belangrijk hiervan de nodige bewijzen te hebben. Dat bewijst een uitspraak van de rechtbank in Charleroi.

Wat was er gebeurd?

De eigenaar van een auto beweerde schade te hebben geleden aan zijn wagen ten gevolge van putten in het wegdek. Hij stelde de gemeente (die verantwoordelijk was voor de weg) hiervoor aansprakelijk. Omdat de gemeente niet wilde betalen, bracht hij de zaak uiteindelijk voor de rechtbank.

Wat besliste de rechter?

De rechter meende dat de eigenaar van de wagen niet bewees dat hij schade leed ten gevolge van de staat van het wegdek. Het enige wat de eigenaar van de wagen voorlegde waren foto’s van de beschadigde wagen en van een put in het wegdek. Volgens de rechtbank volstond dit niet om aan te tonen dat de schade ook door die put werd veroorzaakt. Er was volgens de rechter geen objectieve vaststelling die gebeurde op het moment van het ongeval.

Wat te onthouden?

Als je schade lijdt door een put in het wegdek, kan je de wegbeheerder daar wel eens voor aansprakelijk stellen. Als schadelijder moet jij bewijzen dat er een probleem was met het wegdek en dat dit je schade veroorzaakte. Het volstaat niet om alleen maar foto’s te nemen van het beschadigde voertuig en van het probleem met het wegdek. Deze foto’s zijn nodig maar je moet ook andere bewijzen hebben.

Vraag aan getuigen (of omwonenden) om te bevestigen wat er gebeurde en laat hen hun verklaring op papier zetten. Gaat het om een zware schade, dan kan je eventueel aan een gerechtsdeurwaarder vragen om een vaststelling ter plaatse te komen doen. Roep er in ieder geval ter plaatse de politie bij. Weigert die te komen, vraag dan minstens uw oproep te registreren en ga dadelijk naar het politiebureau. Vraag een kopie van het PV of het verhoor bij het noteren van je klacht. Laat de schade pas herstellen als je zeker bent dat dit mag en als de nodige vaststellingen van de schade konden gebeuren.

Rb. Charleroi, 30 mei 2013, VAV, 2014/1, 22

Lees ook

Trefwoorden

Vind vandaag nog uw auto

Auto's