Binnenkort max. 100 km/u in België?

België wil zich laten inspireren door Nederland, waar een politieke partij voor een verlaging van de snelheidslimiet op de autosnelwegen tot 100 km/uur heeft gezorgd, of toch overdag. Deze maatregel wordt in ons land gesteund door het Vias-instituut, maar om andere redenen dan bij onze noorderburen.

Binnenkort max. 100 km/u in België?

In Nederland wordt overdag gestreefd naar een snelheidsbeperking tot 100 km/u op snelwegen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het Vias Instituut wil dezelfde verlaging in ons land, maar dan meer uit verkeersveiligheidsoverwegingen. Elk jaar krijgen 58 mensen op 1.000 km autosnelweg te maken met ongelukken, meer dan het dubbele van het Europese gemiddelde, aldus Sud Presse.

De woordvoerder van het Vias Instituut legt uit dat “Het beperken van de maximumsnelheid tot 100 km/u ongeveer tien levens per jaar zal redden en het aantal ernstige ongevallen met ongeveer 95% zal verminderen. Aangezien bijna de helft van alle chauffeurs vandaag de dag sneller rijdt dan 120 km/u, moet zo’n verlaging gepaard gaan met strenge en regelmatige controles.” Wij vragen ons vooral af of we niet gewoon langer met zijn allen in het verkeer zullen zitten, met alle gevolgen van dien.