Mobiliteit

Zijn er te veel auto’s in Brussel?

Brusselse automobilisten lijken zich nauwelijks te laten afschrikken door de beperkingen die de gewestregering hen tracht op te leggen. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse telde in augustus 2020 627.188 voertuigen, dat cijfer is in vergelijking met 2015 licht gestegen. Zijn de maatregelen dan een maat voor niets? Niet helemaal, maar we moeten deze cijfers in het juiste perspectief zien.

Geschreven door David Leclercq | 13/10/2021

Sinds enkele jaren doen de opeenvolgende Brusselse regeringen er alles aan om de auto uit onze hoofdstad te weren. Zo wordt het aantal parkeerplaatsen beperkt en de doorstroming wordt bemoeilijkt.

Of dat ook werkt? Na een eerste analyse zou men geneigd zijn nee te antwoorden wanneer men de cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (IBSA) bekijkt. Uit die cijfers blijkt dat er in augustus 2020 627.188 voertuigen in het Brussels Gewest circuleerden, een cijfer dat in vergelijking met 2015 licht is gestegen.

Sinds 2005 is het aantal voertuigen in de hoofdstad met 7% toegenomen, wat beduidend minder is dan in andere regio’s. Wil dat zeggen dat automobilisten weerstand bieden? Ja en nee, want deze cijfers moeten ook worden gezien in verhouding tot het aantal inwoners. In Brussel is het aantal inwoners de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gestegen.

Dit betekent dat de verhouding auto’s/gezinnen in de loop der jaren toch is gedaald. “Terwijl in de periode 1999-2004 75% van de Brusselse gezinnen minstens één auto bezat, daalde dit percentage tot 55% in 2012-2016 en vervolgens tot 46% in 2014-2018”, stelt de website van Brussel-Milieu.

Diesel is de grote verliezer

diesel

De cijfers van de IBSA wijzen ook op een gedragswijziging van de Brusselse automobilisten. De dieselmotor, die vroeger de voorkeur genoot, verliest populariteit. Dat is logisch want de markt evolueert omdat men tot het inzicht is gekomen dat diesels meer vervuilen en dat ze minder lang mogen rijden dan benzinewagens (wetgeving). Bovendien werden de stimuli die tot 2011 voor diesels bestonden, allemaal afgeschaft waardoor de aankoop van een diesel aanzienlijk duurder is geworden.

In deze context winnen hybride modellen aan momentum, hoewel er het buiten kijf staat dat er in Brussel een schrijnend tekort heerst aan oplaadinfrastructuur (voor plug-ins). Er is echter zopas een ambitieus plan voor de uitrol van extra oplaadpunten goedgekeurd. Tegen 2035 moeten er 11.000 oplaadpunten operationeel zijn.

In Vlaanderen zijn meer auto’s

In de overige gewesten van het land is het aantal auto’s meer toegenomen dan in Brussel. Dit is vooral het geval in Vlaanderen: tussen 2005 en 2020 steeg het aantal voertuigen van 3.671.235 naar 4.788.093, wat een stijging van 30% betekent.

Lees meer over

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's