5 mythes over CNG ontkracht

Elektriciteit en waterstof zijn niet de enige alternatieven voor benzine en diesel. CNG is namelijk schoner dan die andere fossiele brandstoffen, hoewel niet iedereen daarvan op de hoogte is. Hier zijn alvast 5 mythes over CNG die we bij deze ontkrachten.

5 mythes over CNG ontkracht

1. CNG = LPG

Fout! LPG wordt afgeleid van petroleum terwijl CNG gelijkstaat aan aardgas onder druk.

2. Een CNG-tank is gevaarlijk

Alweer een msivatting: CNG-tanks worden gebouwd en gehomologeerd volgens enorm strikte veiligheidsnormen. In tegenstelling tot LPG is CNG lichter dan lucht en auto’s die erop rijden, mogen wél in een ondergrondse parkeergarage in.

5 mythes over diesel ontkracht

3. Het rijbereik van een CNG-auto is ontoereikend

Het klopt dat een CNG-tank kleiner is dan een benzine- of dieseltank maar dat wil niet zeggen dat je snel zal stilvallen, ook al is het aantal CNG-stations in België beperkt tot een honderdtal. Elke auto op CNG beschikt namelijk ook over een benzinereservoir…

4. Een auto op CNG rijdt anders

Ook hier is niets van aan: een auto op CNG rijdt exact zoals een benzinewagen. Als hij automatisch overschakelt van de CNG- naar de benzinetank, merk je daar helemaal niets van.

5. Het onderhoud is lastig

Akkoord, je moet de bougies en filters van een CNG-auto sneller vervangen en elke 4 jaar een visuele inspectie laten uitvoeren door een specialist, maar dat is het dan ook…