Belastingen

Schaakmat voor hervorming autobelasting in Wallonië?

De afgelopen zomer voorgestelde hervorming van de Waalse autobelasting heeft al veel inkt doen vloeien en wekt vooral kritiek op, met name omdat gezinnen die een grote en/of elektrische auto nodig hebben worden benadeeld…

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 24 okt. 2022 | Leestijd: 6 min

De hervorming van de autobelasting in Wallonië werd rond het begin van de zomer voorgesteld. De reacties, zowel van automobilisten als van politieke partijen, met inbegrip van de regerende meerderheid zelfs, waren niet min. Concreet houdt de hervorming in dat de berekening van de belasting van inverkeersstelling (BIV) en van de jaarlijke verkeersbelasting op basis van verschillende elementen wordt herzien. Het vermogen (uitgedrukt in kW) wordt in de formule vermenigvuldigd met drie factoren, namelijk de CO2-uitstoot, de maximaal toegestane massa en de aandrijflijntechnologie.

Zonder in detail te treden over de formule zelf, werd na de presentatie gewezen op verschillende – immense – afwijkingen in vergelijking met de huidige situatie. Zo zou de inschrijving van een elektrische Peugeot 2008 maar liefst tien keer (!) zo duur worden, terwijl eigenaars van een vergelijkbaar model op diesel grotendeels bespaard blijven van extra kosten. Niet bepaald bevorderlijk voor een massale overgang op EV’s dus. Grote gezinnen delen met de introductie van het systeem zwaar in de klappen omdat grote wagens nu eenmaal veel wegen. Dat zulke huishoudens een vrijstelling van 100 euro zouden krijgen, wordt terecht een doekje om het bloeden genoemd.

Advertentie – lees hieronder verder

De meerderheidspartijen zijn verdeeld

Het toch wel moeilijk te verdedigen hervormingsproject verdeelt ook de meerderheidspartijen, vooral de PS en de MR. Nochtans maakt het deel uit van het regeerakkoord. Omdat de verdeeldheid echter zodanig groot is, werd aangeklopt bij bepaalde instanties om externe adviezen. Zowel van de Service public de Wallonie als van de Conseil supérieur de la fiscalité, FEBIAC, de Union des Villes et communes en Traxio werd de mening gevraagd. Het eerste advies, dat van de Hoge Raad voor Belastingen, is zopas komen bovendrijven en de conclusies zijn vernietigend. 

Ongrondwettelijk

De hervormde autofiscaliteit in Wallonië zou een belasting van 50 euro bevatten om de wegen te mogen gebruiken. Is het 1 april?

Oppositieleider André Antoine (Les Engagés) heeft het advies van de Hoge Raad grotendeels uitgepluisd. Blijkbaar zou het decreet ongrondwettelijk zijn, met name vanwege het overgangskarakter tussen 2023 en 2026 (belastingheffing bestaande uit 25% van de nieuwe regeling en 75% van de oude regeling in 2023, een 50/50-aandeel in 2024, vervolgens 75/25 in 2025 en ten slotte 100% in 2026). Het probleem is dat de voorgestelde overgangsperioden 10 maanden bedragen, terwijl de belastingheffing gebaseerd is op een boekjaar van 12 maanden. Er zijn dus duidelijk gebreken.

Ook wordt gewezen op de onvoorspelbaarheid van de hervorming. De consument zou immers niet exact weten hoeveel er moet worden betaald als er van wagen wordt gewisseld. Nochtans is dat zeer belangrijke informatie. Verschillende waarnemers lijken het erover eens dat dit aspect nooit door de Raad van State zal worden gevalideerd bij de behandeling van het dossier.

Geen simulator?

In het project zijn de inschrijvings- en verkeersbelasting nauw met elkaar verbonden. Door de complexiteit van de berekening zou Wallonië een simulator moeten opzetten, zoals dat in Vlaanderen het geval is, maar zo’n tool fabrikeren, kost tijd en die klus zou niet voor 2023 geklaard kunnen worden.

Het voorlopig laatste bezwaar tegen de hervorming is dat ze naar verwachting budgettair neutraal zal zijn voor het Gewest. Momenteel levert de Waalse motorrijtuigenbelasting jaarlijks 760 miljoen euro op, maar voor het nieuwe systeem werd geen effectbeoordeling uitgevoerd. Stel dat de nieuwe belasting niet zoveel zou opbrengen als gedacht, dan kan de regering wederom gedwongen worden om de heffingen te herzien en de tarieven alsnog te verhogen. Een kwestie van ‘tekorten’ aanvullen.

Het Vlaams model overnemen?

Opnieuw vragen we ons luidop af waarom Wallonië niet simpelweg het Vlaamse model van de autobelasting overneemt. Dat is redelijk efficiënt en bevoordeelt milieuvriendelijke auto’s. Op basis van gewicht belasten, is een beetje oneerlijk in een tijd waarin men mensen en masse wil laten overschakelen op elektrisch rijden. Elektrische auto, uitgerust met zware batterijpakketten, wegen nu eenmaal (een pak) meer dan vergelijkbare benzine- of dieselmodellen. Of is het misschien om jacht te maken op SUV’s?

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie