Belastingen

Vergroening bedrijfwagens goedgekeurd door Kamercommissie

De Kamercommissie financiën en begroting heeft woensdag de tweede lezing goedgekeurd van het wetsvoorstel betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark. Het voorstel werd ingediend door minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Belga | Gepubliceerd op 20 okt. 2021 | Leestijd: 4 min

In mei jongstleden heeft het ministerieel comité overeenstemming bereikt over het principe van de ‘vergroening’ van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2026 zullen alleen nog emissieloze bedrijfswagens in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Emissieloze bedrijfsauto’s (elektrisch of op waterstof) die vóór 1 januari 2027 worden gekocht, geleased of gehuurd, blijven 100% fiscaal aftrekbaar. De aftrek zal vervolgens in fasen worden verminderd, tot uiteindelijk 67,5% in 2031. Bovendien wordt vanaf 1 januari 2023 een aftrekbeperking van 50% ingevoerd voor de kosten van benzine en diesel van plug-in hybrides.

Advertentie – lees hieronder verder

Meer laadpalen installeren

borne de recharge

Met het wetsvoorstel wil men de installatie van oplaadpunten aanmoedigen, zowel thuis als op het werk. Daartoe kan iedereen die als particulier kiest voor de aankoop en installatie van een thuislaadpaal (wallbox) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, rekenen op een belastingvermindering op de investering, met een plafond van 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

De aftrek bedraagt 45% in 2021 en 2022, 30% in 2023 en 15% in 2024. Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek oplaadstation, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Voor investeringen die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 worden gedaan, geldt een aftrekpercentage van 200%. Het jaar daarop wordt dit percentage verlaagd tot 150%. Het wetsvoorstel voorziet ook in een belastingaftrek voor investeringen in emissieloze vrachtwagens.

Ten slotte wordt het mobiliteitsbudget vereenvoudigd, versoepeld en uitgebreid, met toegankelijkheid zonder wachttijd voor alle werknemers die een auto van de zaak hebben of die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn nieuwe mogelijkheden opgenomen, zoals elektrische steps, openbaarvervoerkaarten voor gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen, parkeerkosten in verband met het gebruik van het openbaar vervoer, of de voetgangerstoelage voor reizen van en naar het werk. De straal voor de subsidiabiliteit van huisvestingskosten wordt ook uitgebreid tot 10 km van de plaats van tewerkstelling in plaats van 5 km.

Het effect van de wet zal op 30 april 2026 worden geëvalueerd

In de commissie heeft minister Van Peteghem de budgettaire gevolgen van de verschillende maatregelen nader toegelicht. De verhoogde kostenaftrek voor oplaadstations en de belastingvermindering hiervoor worden geraamd op respectievelijk 13 en 15 miljoen euro.

Deze bedragen zullen volledig worden gecompenseerd door het herstelplan, verzekerde hij. De fiscale stimulans voor vrachtwagens met nuluitstoot wordt geraamd op 13 miljoen euro, gedekt door de beperkte aftrek van het belastingvoordeel op beroepsdiesel.

Ten slotte is een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van het mobiliteitsbudget. Voor bedrijfswagens “merkt de administratie op dat de gevolgen in een ruimer kader moeten worden beschouwd”, aldus de minister. De CO2-impact is “verre van verwaarloosbaar”. De heer Van Peteghem raamt het op 516 miljoen euro aan overtollige emissiecredits tegen 2030.

In de oppositie zei Joy Donné (N-VA) dat vóór 2026 een evaluatie zou kunnen worden gemaakt. Marco Van Hees (PTB) had kritiek op “de instandhouding van een fiscale niche”, namelijk die van bedrijfswagens. “Het leidt tot een overmatig gebruik van auto’s en is sociaal en fiscaal onrechtvaardig”, zei hij. Volgens het communistische parlementslid is 82% van de bedrijfsauto’s in het bezit van de 30% van de werknemers met de hoogste inkomens.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

Wat wordt uw volgende voertuig?

Lees het artikel

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie

Close icon