Elektrisch

Enkel de overstap naar elektrische auto zal klimaat niet redden

Hoewel de Europese overheid de overstap op alle mogelijke manieren opdringt, zal de elektrische auto het klimaat of de opwarming niet significant beïnvloeden, stelt een onderzoek. Dit hypothekeert meteen de hele strategie die momenteel wordt gevoerd.  

Geschreven door David Leclercq | 23/05/2022

Volgens de Europese overheid (maar ook de Chinese en in mindere mate de Amerikaanse) is de overgang naar de elektrische auto noodzakelijk om het milieu te beschermen tegen luchtvervuiling (stofdeeltjes, stikstofoxiden enzovoort) en om broeikasgassen (vooral CO2) te verminderen die de opwarming van de aarde in de hand werken. Ter herinnering: klimaatexperts zijn het er al een tijdje over eens dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot +1,5°C om grote rampen zoals een plotse stijging van het zeeniveau, periodes van droogte of onweer te voorkomen.

In dat opzicht heeft Europa (net als China) een keuze gemaakt: het wordt verplicht over te schakelen naar de elektrische auto, de enige oplossing om onze voetafdruk snel en doeltreffend te verminderen. Allemaal goed en wel, maar de ngo InfluenceMap, die het verband tussen de economische en financiële wereld en de klimaatcrisis onderzoekt, geeft aan dat de overstap naar de elektrische auto niet volstaat voor een positieve invloed op het klimaat. Waarom?

Advertentie

Gegevens vergelijken

Om tot die conclusie te komen, heeft InfluenceMap gegevens van de wereldwijde autoproductie van het gespecialiseerde bedrijf IHS Markit (S&P Global) vergeleken met een studie van het International Energieagentschap (IEA) uit 2021 die verschillende scenario’s bekeek om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Le passage à la voiture électrique est-il vraiment déterminant pour le climat ? Apparemment non...

Het IEA becijferde in haar prognoses dat de verkoop van elektrische (of uitstootvrije) auto’s 57,5 procent moet bedragen tegen 2030 (of 20 procent van het totale wagenpark) en 86 procent tegen 2050 om de doelstelling van CO2-neutraliteit te bereiken. Maar in 2021 vertegenwoordigden de elektrische auto’s amper 5,9 procent van de verkoop (2,4 procent voor de hybrides).

Vanuit dat scenario heeft InfluenceMap de gegevens van de autoproductie en de vooruitzichten geanalyseerd. De conclusie is bitter: in 2029 zou nog altijd 68 procent van de verkochte auto’s een verbrandingsmotor hebben (inclusief hybrides). Het aandeel van de elektrische auto’s zou klimmen tot 32 procent en dat van waterstofauto’s tot… 0,1 procent. Van de twaalf onderzochte mondiale constructeurs, zouden alleen Tesla en Mercedes op koers liggen om hun doel te halen.

De andere automerken of -groepen lopen achter: InfluenceMap berekende een elektrisch marktaandeel van 46 procent voor Volkswagen, 45 procent voor BMW, 22 procent voor Nissan en 14 procent voor Toyota. Stellantis (dat een 100 procent elektrisch gamma heeft aangekondigd tegen 2030) zou 40 procent halen, Ford 36 procent, Renault 31 procent, GM 28 procent en Hyundai 27 procent. De verklaring voor deze resultaten is natuurlijk dat niet alleen in Europa, China of Noord-Amerika auto’s rondrijden. Andere werelddelen houden ook van auto’s maar zijn helemaal nog niet van plan te stoppen met verbrandingsmotoren.

InfluenceMap merkt ook op dat het enthousiasme voor SUV’s de komende jaren alleen maar zal groeien (naar 47 procent marktaandeel in 2029, tegenover 39 procent vandaag). Hun energieverbruik ligt uiteraard hoger, wat ook al niet helpt om de zaken in de juiste richting te sturen.

Alleen de auto verantwoordelijk?

Le passage à la voiture électrique est-il vraiment déterminant pour le climat ? Apparemment non...

Stellen dat de omschakeling naar de elektrische auto het probleem van de opwarming van de auto niet zal verhelpen, is een open deur intrappen. De sector van het transport en wegverkeer staat voor 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat betekent dat 80 procent afkomstig is van andere productiebronnen die aangepakt moeten worden. In de verwarming van woningen of bepaalde delen van de industrie is er nog heel wat ruimte voor verbetering. Maar tot nu toe heeft niemand de moed getoond om die aan te pakken. Je vraagt je af waarom…

De auto is wellicht het meest zichtbare element en veroorzaakt een hoop CO2. De auto is dan ook het gemakkelijkste slachtoffer om te belasten of beperkingen op te leggen. Hij is meer tastbaar dan andere voorwerpen of sectoren rondom ons. Wat InfluenceMap wellicht ook vergeet, is dat de groei van de elektrische auto de komende jaren mogelijk flink vertraagt.

Autofabrikanten zijn zelf erg sceptisch over de snelheid van de transitie naar de elektrische auto, die nu vaak te optimistisch wordt ingeschat. De dreigende tekorten aan materialen en grondstoffen zullen het onmogelijk maken om het verwachte aantal elektrische auto’s te bouwen of om hun prijs genoeg te verlagen zodat ze kunnen concurreren met auto’s met verbrandingsmotor. We leven in een prachtige tijd, klinkt het weleens ironisch. Elon Musk, de CEO van Tesla, is vaak wat eigenaardig. Maar hij heeft zeker gelijk als hij stelt dat de overgang naar de elektrische auto bijna veertig jaar zal duren.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's