Minderjarig betekent hier jonger dan 16 jaar. De boetes kunnen oplopen tot 1.000 euro en mogen zowel door de politie als door de miliieu-inspectie worden uitedeeld. Niet alleen in Vlaanderen maar voortaan dus ook op Waalse wegen.

Meer kans op kanker

Minister van leefmilieu Joke Schauvliege, die zopas is afgetreden vanwege een misplaatste uitspraak omtrent de klimaatbetogingen die ons land al weken in de ban houdt, verdedigde de maatregel in het verleden al. Ze verklaarde dat roken de luchtkwaliteit in een auto stevig aantast. De concentratie van kankerverwekkende stoffen zou dan maar liefst  25 maal hoger liggen dan wanneer je binnenshuis rookt.