Actualiteit

2020 brengt onzekerheid op markt van tweedehandsauto’s

Geschreven door Car-Pass | 12/12/2019

Car-Pass vzw heeft de afgelopen maand 350 verkopers van tweedehands bevraagd naar hun vooruitzichten voor de occasiemarkt in 2020. Hoewel het aantal ingeschreven tweedehands auto’s de jongste jaren vrij stabiel is gebleven, blijkt een meerderheid van de bedrijven pessimistisch voor volgend jaar. Ze verwachten ook dat onder invloed van de invoering van de lage emissie zones het aandeel van de dieselwagens verder zal afnemen ten voordele van de benzinewagens. Alternatieve aandrijvingen blijven daarbij een randverschijnsel.

Enkele trends van de afgelopen jaren (2013-2019)

1. De occasiemarkt is erg stabiel

Het aantal inschrijvingen van occasiewagens schommelde de laatste 6 jaren rond de 660.000 eenheden met afwijkingen van -1,2% tot +2,0%. Ter vergelijking, de inschrijvingen van nieuwe auto’s steeg in dezelfde periode met 13,1%. Voor de eerste 11 maanden van 2019 noteren we een daling met 2,1% Ook over een langere periode kunnen we stellen dat de occasiemarkt blijkt geeft van een grote stabiliteit.

2. Het aandeel tweedehands dieselwagens daalt, maar minder snel dan voor nieuwe wagens.

De laatste zes jaren is het aandeel van de dieselwagens gedaald van 68% naar 61%, ten voordele van de motoren op benzine, die hun aandeel zagen stijgen van 31% naar 36%. Hybrides, Elektrische wagens en andere alternatieve motorisaties dringen maar mondjesmaat door op de occasiemarkt. Deze trend zet zich ook dit jaar door, maar toch blijven de diesels met 58% nog duidelijk in de meerderheid tov de benzines (40%). De occasiemarkt ijlt daarbij logischerwijze achter op de nieuwmarkt. In 2018 reden 59% van de nieuwe auto’s op benzine en slechts 35% op diesel. Grosso modo de omgekeerde verhouding als op de occasiemarkt.

3. Een groeiend aantal occasiewagens komt uit het buitenland

Een aantal factoren hebben de populariteit van de dieselwagen een fikse knauw gegeven, met name Dieselgate, de forse stijging van de accijnzen op dieselbrandstof en de invoering van de Lage Emissie Zones. Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat ook kopers van tweedehandswagens in toenemende mate op zoek zijn naar benzinewagens. De gemiddelde occasie was in 2018 iets ouder dan 9 jaar. Maar 9 jaar geleden waren 3 nieuwe auto’s op vier uitgerust met een dieselmotor. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de markt, gaan handelaars in het buitenland (met name in Duitsland) op zoek naar (jonge) benzineauto’s. Het marktaandeel van de import is op 6 jaar tijd verdubbeld en oversteeg de afgelopen maand de 13%. 45% van deze auto’s zijn jonger dan 2 jaar en 20% zijn bijna nieuwe voertuigen met minder dan 1000 km op de teller.

De vooruitzichten voor 2020

Car-Pass heeft de afgelopen maand bij 350 ondernemingen gepeild naar hun verwachtingen voor 2020. Meer details over het profiel van deze ondernemingen staan vermeld in bijlage.

1. De meeste bedrijven verwachten een dalende markt

Op de vraag wat hun verwachtingen zijn voor 2020 antwoorden 56% bedrijven dat ze denken dat de markt zal krimpen. 21% gelooft zelfs dat de verkoop volgend jaar met meer dan 10% zal dalen. Hoe kleiner de bedrijven, hoe pessimistischer ze zijn. Slechts 16% zijn optimistisch voor 2020, terwijl 21% het houdt op een status quo.

febiac1

2. Het aandeel van dieselwagens zal verder afkalven

Logischerwijs geloven 75% van alle ondernemingen dat de vraag naar dieselwagens verder gaat afnemen ten voordele van benzinewagens. De grote doorbraak voor hybrides of elektrische voertuigen zit er volgend jaar nog niet aan te komen. 59% verwacht een status quo of slechts een lichte stijging (minder dan 5%) van de alternatieve motorisaties. Sowieso zijn deze voertuigen op de occasiemarkt slechts marginaal vertegenwoordigd. 63% gelooft in een status quo of een stijging van de import. Dus ook deze trend zet zich het volgend jaar door.

febiac2

3. Factoren die de markt bepalen

Tenslotte werd er gepeild naar de factoren die de tweedehandsmarkt het meeste beïnvloeden. De bedrijven moesten een score van 1 (geen invloed) tot 5 (zeer grote invloed) geven. De invoering van de lage emissiezones in steden als Brussel, Antwerpen en Gent blijkt met een gemiddelde score van 4,5/5 duidelijk het meest bepalend te zijn voor de markt, gevolgd door de autofiscaliteit in het algemeen met 4,1/5.  De algemene economische conjunctuur (3,7), de discussies over het klimaat (3,6) en de fileproblematiek (2,9) hebben minder invloed. Het feit dat Euro 4 dieselwagens vanaf 1 januari 2020 niet langer toegelaten zijn in de LEZ’s zorgt dus voor deining op de occasiemarkt. Vele handelaars zijn erg terughoudend om deze voertuigen in hun voorraad op te nemen, wat zorgt voor een aanzienlijke daling van hun restwaarde. De meeste van deze auto’s zullen wellicht geëxporteerd worden.

febiac3

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's