Actualiteit

Autorijden wellicht duurder vanaf volgend jaar

Geschreven door Belga | 13/08/2019

In de startnota die de aanzet moet zetten naar een nieuwe Vlaamse regering wordt al tipje van de sluier gelicht over een nieuwe, toekomstige autofiscaliteit. De voorbije maanden liepen de verkoopcijfers van nieuwe wagens terug omdat de consument een afwachtende houding aanneemt bij gebrek aan fiscaal kader voor de volgende jaren.

Ook nu blijft de startnota erg vaag maar ze stelt wel “dat er een omslag moet komen naar koolstofarme energie, ook op vlak van verkeer”. In de nota wordt niet gerept over een kilometerheffing, man wil in Vlaanderen wel tot 40% duurzame vervoersmiddelen zin in het woonwerk verkeer. In stedelijke gebieden moet dat zelfs 50% worden. Eén van de concrete maatregelen voor het vergroenen van het wagenpark is de invoering vanaf 2020 (in plaats van 2021) van de nieuwe Europese verbruiks- en emissiedata (WLTP) voor voertuigen.

“Meer vervuilende wagens worden duurder, milieuvriendelijkere wagens goedkoper”, stelt de nota. Feit is dat de verbruikscijfers van (nieuwe) auto’s die volgens de WLTP-meetmethode worden gehomologeerd, hoger liggen dan die van oudere wagens die volgens de NEDC-testcyclus werden gehomologeerd. Wanneer het verbruik stijgt, gaat ook de CO2-uitstoot recht evenredig omhoog en omdat de fiscaliteit gedeeltelijk op basis van die CO2-emissie wordt berekend, zal autorijden met klassieke verbrandingsmotoren eerder duurder dan goedkoper worden. Vooral voor elektrische en gedeeltelijk elektrische modellen (plug-in hybrids) is deze kentering gunstig.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's