Actualiteit

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens daalt niet meer

Geschreven door Nicolas Joannès | 08/06/2021

In 2019 steeg de gemiddelde CO2-uitstoot van in Europa geregistreerde auto’s met 1,6 g/km in plaats van af te nemen. Dit zijn de oorzaken.

Met een gemiddelde van 122 g/km lag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s gemeten in het laboratorium ruim onder de drempel van 130 g/km die Europa voor 2019 had vastgesteld, volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap. Het is echter betreurenswaardig te constateren dat deze gemiddelde emissies tussen 2018 en 2019 met 1,6 g/km zijn gestegen, ondanks alle technologische inspanningen van de constructeurs.

De voornaamste oorzaken

Er zijn verschillende redenen voor deze toename van de CO2-uitstoot. De eerste is de daling van het marktaandeel van diesel ten opzichte van benzine, aangezien dieselmotoren van nature minder CO2 uitstoten dan benzinemotoren. De tweede reden houdt verband met de toename van het marktaandeel van SUV ‘s. Ze zijn minder aerodynamisch en zwaarder dan de berlines die ze vervangen, waardoor ze meer verbruiken en dus meer CO2 uitstoten dan de laatste.

En wat met elektriciteit?

Men had kunnen hopen dat de verkoop van elektrische auto’s of plug-in hybrides de totale gemiddelde CO2-uitstoot zou hebben verlaagd.  Maar hun marktaandeel van 3,5% in 2019 was nog te beperkt om het algemene gemiddelde te beïnvloeden.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's