Actualiteit

Dit zijn de 5 meest vervuilende autobouwers… volgens Greenpeace

Geschreven door Maxime Hérion | 12/09/2019

Greenpeace beweert de meest vervuilende merken uit de auto-industrie bij naam te kunnen noemen. Volgens de milieu-organisatie wakkeren zij “de klimaatcrisis sterk aan”.

Volgens Greenpeace was de wereldwijde auto-industrie vorig jaar verantwoordelijk voor meer broeikasgasemissies dan de Europese Unie als geheel. In een eerder laconiek manifest klaagt de organisatie de vijf meest vervuilende fabrikanten aan: de Volkswagen Groep, de Renault-Nissan Alliantie, Toyota, General Motors en Hyundai-Kia.

Greenpeace stelt ook met klem dat de “koolstofvoetafdruk” van de voertuigen die in 2018 in België verkocht werden, als we rekening zouden houden met hun volledige levenscyclus, bijna een kwart van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in ons land vertegenwoordigt. Gek genoeg – of net niet – wordt doodgezwegen hoe dit alles werd berekend.

Ook omschrijft Greenpeace SUV’s als “zware en krachtige sportvoertuigen die een echte nachtmerrie zijn voor het klimaat”. Vorig jaar waren zulke wagens goed voor 1/3de van de totale verkoop in België. Greenpeace roept de fabrikanten bovendien op om tegen 2028 te stoppen met de productie van voertuigen op fossiele brandstoffen. De NGO dringt er zelfs op aan dat de Belgische overheid een einddatum vaststelt wat de lancering van nieuwe benzine- en dieselauto’s betreft, zoals dat al het geval is in Nederland, Frankrijk, India en de Scandinavische landen.

Trefwoorden

Lees ook