Actualiteit

Frankrijk bindt de strijd aan tegen drugs aan het stuur !

Geschreven door | 03/09/2014

Naar aanleiding van de talloze campagnes over de gevolgen van alcohol aan het stuur, zijn de meeste automobilisten vandaag overtuigd van de gevaar dat drinken en sturen inhoudt. Vooral de confronterende spots uit de Angelsaksische landen blijven hangen. Bij sommige zware ongevallen zijn er echter ook andere zaken in het spel. Vooral het stijgende gebruik van verdovende middelen baart de overheid zorgen.

In Frankrijk wijst men vooral het gebruik van cannabis en cocaïne met de vinger. In de volksmond hoor je wel eens dat je met cocaïne kan blijven functioneren en dat cannabis een zachte drug is met weinig gevolgen. Niets is minder waar! De Franse overheid wil niet bij de pakken blijven zitten en neemt strenge maatregelen.

Jean-Robert Lopez, afgevaardigde voor verkeersveiligheid stelt een nieuwe speekseltest in het vooruitzicht. Daarmee kan men drugsgebruik snel opsporen bij automobilisten. Het gaat om een bijkomende test zodat de ordediensten geen beroep meer moeten doen op medici om een bloedstaal te nemen voor verdere analyse. Op deze manier kan de politie een nauwkeurige drugstest afnemen aan de hand van een teststaafje en speeksel.

Volgens Jean-Robert Lopez kan deze onderzoeksmethode makkelijk langs de kant van de weg worden gebruikt bij controleacties. De afgevaardigde geeft wel toe dat het afgenomen staal vervolgens wel naar een laboratorium moet om te bevestigen dat het om een illegale drug gaat. Ondanks dat is men er van overtuigd dat men via deze manier van werken tijd en geld kan besparen. De maatregel moet vooral op termijn het aantal ongevallen terugdringen. Vandaag ligt drugsgebruik aan de basis van ongeveer 4 % van de ongevallen op Franse bodem. Een cijfer dat niet langer te negeren is!

Het staat u tegenover de invoering van een dergelijke maatregel ?

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's