Actualiteit

Wallonië vereenvoudigt zijn wegsignalisatie

Geschreven door Stéphane Monsin | 25/08/2020

De Waalse overheid nam maatregelen om de verkeersborden leesbaarder te maken en meer woonerven te installeren.

Om deze maatregelen mogelijk te maken werd het ministerieel besluit uit 1976 met betrekking tot de plaatsing en de technische bepalingen van de wegsignalisatie aangepast en is vanaf 1 september 2020 van toepassing. Deze nieuwe signalisatie zal dus opduiken vanaf deze herfst.

Momenteel worden de verkeerswisselaars op de autosnelwegen genummerd en aangeduid door een groen-geel bord. Een kleurstelling die de leesbaarheid niet echt bevordert. Daarom komt er weldra een duidelijker zwart-wit symbool in de plaats, dat reeds in de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg) wordt gebruikt.

Wegmarkeringen
De maatregel wil eveneens het aanbrengen van reproducties van deze signalisaties en pictogrammen op de grond bevorderen. Dit om extra op de reglementering te wijzen, onder andere in de uitgebreidere zones (blauwe zone, betalend parkeren, parkeerverbod, gehandicaptenplaats, …).

Vereenvoudiging
Voortaan zijn ook geen zware aanpassingen meer nodig aan de weginfrastructuur. Tot hiertoe mocht er geen onderscheid tussen het voetpad en de rijweg zijn. Met de nieuwe reglementering volstaan wegmarkeringen op de grond of bijvoorbeeld het plaatsen van bloembakken om een zone aan te duiden. Meteen wordt ook de inrichting van de zones 30, schoolomgevingen of woonerven geharmoniseerd.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's