Auto-industrie

De 5 gevolgen van Covid-19 voor de auto-industrie

Geschreven door Stéphane Wamat | 31/03/2020

De coronacrisis spaart niemand, en al zeker de auto-industrie niet. Dit zijn de 5 gevolgen die we mogen verwachten…

Massale economische werkloosheid

Fabrikanten en de automobielindustrie in het algemeen hebben het zwaar te verduren onder de massale economische werkloosheid. In Frankrijk gaat het om 1 op 10 jobs in de sector voor in totaal 440.000 mensen, in Duitsland bedraagt het aantal 800.000 en in België wordt het op meer dan 125.000 geschat.

Tekort aan Chinese producten

De auto-industrie laat veel onderdelen vanuit China overkomen. Laat dat nu net het land zijn waar de eerste uitbraak werd vastgesteld, en uiteraard vrezen de autoriteiten voor een nieuwe golf. Net als bij ons draait de economie daar nog steeds op een laag pitje, en dus vraagt iedereen zich af waar dit zal eindigen.

Financiële verliezen

Door de coronacrisis stokt de wereldwijde verkoop van nieuwe wagens en wordt er ook opvallend minder CO2 uitgestoten. Je zou dan denken dat dit goed nieuws is voor fabrikanten die de door de EU bepaalde drempel riskeerden te overschrijden, met hoge boetes als gevolg. In de praktijk zal de compensatie echter niet groot genoeg zijn, en zal er dus dubbel verlies worden geleden: minder verkoop én hoge boetes. Behalve als Europa zelf van gedachten verandert, uiteraard.

Richting nationalisatie?

Sommige regeringen hebben al aangekondigd dat ze autofabrikanten die aan hun land gelinkt zijn en in financiële moeilijkheden verkeren, zullen helpen. Dit soort acties kan zowel een positief als een negatief effect hebben: de kapitaalinjectie zal goed doen, maar er zullen ongetwijfeld beperkende maatregelen aan vasthangen. In Frankrijk heeft de minister van Economische Zaken zelfs al de mogelijkheid geopperd om Renault en PSA te nationaliseren.  Voor Renault was dat het geval van 1945 tot 1990.

Minder belastinginkomsten

Omdat het aantal registraties van auto’s drastisch daalt, gebeurt hetzelfde met overheidsinkomsten uit autobelastingen in al zijn vormen. Denk dus ook aan de accijnzen op brandstoffen, waarvan de verkoop uiteraard drastisch is gedaald.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's