Coronavirus: Wanneer mag ik autorijden? Ook naar mijn tweede verblijf?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten…

Coronavirus: Wanneer mag ik autorijden? Ook naar mijn tweede verblijf?

Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk verplaatsingen:

1. Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);

2. Noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);

3. Bezoek aan één enkel ander huishouden binnen bepaalde beperkingen;

4. Bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden;

5. Verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband;

6. Verplaatsing van en naar je tweede verblijf

7. Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in de FAQ.

8. Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

  • alleen;
  • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
  • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon; uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken. Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

Bron: info-coronavirus.be