Verkeersveiligheid

Snelheidsbegrenzers voor nieuwe auto’s vanaf 2022

In een poging om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen, zal de Europese Commissie vanaf juli 2022 automatische snelheidsbegrenzers in alle nieuwe auto’s verplicht maken. Bestuurders zullen dus steeds meer in de gaten gehouden worden.

Geschreven door David Leclercq | 25/11/2021

De Europese Commissie stelt duidelijk alles in het werk om haar doel te bereiken, namelijk nul doden op de wegen in Europa tegen 2050. Volgend jaar, in juli 2022 om precies te zijn, wordt een nieuwe stap gezet met de verplichting om alle nieuwe auto’s uit te rusten met een ISA (Intelligent Speed Assistance), d.w.z. apparatuur die de geldende snelheidsbeperkingen kan herkennen en in staat is de auto automatisch af te remmen.

Dit besluit werd op 17 november jongstleden genomen door de Commissie, na een (positieve) stemming hierover door het Europees Parlement in 2019.

Hoe werkt zo’n snelheidsbegrenzer?

De werking van de intelligente snelheidsbegrenzer is relatief eenvoudig. Dit apparaat is niet nieuw en heeft zijn weg zelfs reeds als optie naar bepaalde automodellen gevonden. Concreet scant een camera achter de voorruit de weg en herkent (of leest) deze de snelheidsbeperkingsborden, die vervolgens met behulp van het GPS-systeem worden gekoppeld aan de locatie van het voertuig.

Als de bestuurder te snel rijdt, worden licht- en geluidssignalen uitgezonden om de persoon te waarschuwen. Volgt daarop geen reactie, dan kan het systeem zelf de snelheid verlagen en het gaspedaal buiten werking stellen.

Opdringerig?

Het opdringerige karakter van de snelheidsbegrenzer moet worden gerelativeerd, want hij kan worden uitgeschakeld, met name om het hoofd te bieden aan noodsituaties die alleen de bestuurder kan opmerken en beheersen. De enige “tekortkoming” is dat het systeem standaard wordt ingeschakeld telkens wanneer de auto wordt gestart, zodat het systematisch moet worden gedeactiveerd indien de bestuurder er niets mee te maken wil hebben.

Betrouwbaar?

zone 30

Verscheidene automobilistenverenigingen waren na deze aankondiging onmiddellijk in rep en roer en vroegen de Commissie om opheldering, meer bepaald over de betrouwbaarheid van het systeem. Sommigen vrezen namelijk dat het remmen te bruusk zal gebeuren en zo tot ongevallen kan leiden, of dat er storingen kunnen optreden als een bord niet goed wordt gelezen.

Daarnaast is er natuurlijk de privacykwestie. Wie verzamelt de persoonsgegevens en wat wordt ermee gedaan? Het spreekt voor zich dat de geplande snelheidsbegrenzer nauw samenwerkt met een GPS die permanent de bewegingen van de gebruikers lokaliseert.

We vragen ons ook af…

Zal de begrenzer op de achtergrond blijven werken en nog steeds gegevens verzamelen als het systeem handmatig wordt uitgezet? En wat in het geval van een ongeluk? Kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld als gevolg van de gegevensverzameling door de begrenzer?

Op die vragen hebben we nog geen antwoord gekregen. We weten alleen met zekerheid dat alle nieuwe modellen die vanaf juli 2022 worden verkocht, met deze functie uitgerust moeten zijn, alsook dat vanaf juli 2024 álle auto’s (ook de huidige) onder deze verplichting zullen vallen.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's