Actualiteit

52 boetes per week voor… voetgangers!

Geschreven door Joris Bosseloo | 12/02/2019

De wegcode is er natuurlijk niet alleen voor automobilisten. Volgens Sudpresse krijgen wekelijks zo’n 52 voetgangers een boete, meestal voor het niet respecteren van de verkeerslichten.

Ook al zijn ze kwetsbaarder dan automobilisten, voetgangers moeten zich eveneens aan de verkeersregels houden. Volgens de federale politie werden er in 2017 maar liefst 2.922 geverbaliseerd. De eerste cijfers voor 2018 (1.346 PV’s opgesteld tijdens de eerste helft van het jaar) geven een gemiddelde van 52 per week weer.

Verkeerslichten

In 52% van de gevallen (703 PV’s opgesteld tijdens de eerste 6 maanden van 2018) gaat het over voetgangers die door het rood oversteken. 45% van de overtredingen (613) heeft betrekking op andere regels, zoals het niet lopen op een trottoir als er een is. Zeldzamer waren gevallen waarbij verbodsborden werden genegeerd (6) en waarbij bevelen van agenten in functie niet werden nageleefd (22).

Ernstige overtreding

De straffen kunnen aardig oplopen. Een voetganger die weigert een politieagent te gehoorzamen, kan zelfs zijn of haar rijbewijs kwijtspelen. Aangezien dit een overtreding van de 4de graad is, kan de rechter van de politierechtbank zelfs niet anders dan dit verdict uit te spreken, zelfs met de verplichting om opnieuw de theoretische en praktische examens af te leggen én om een medisch en psychologisch onderzoek te ondergaan teneinde het rijbewijs terug te krijgen. Het Grondwettelijk Hof was onlangs echter niet akkoord met een uitspraak van de Antwerpse Politierechtbank, dat een voetganger had berecht die niet had gehoorzaamd aan een politieagent op een kruispunt. De uitspraak werd uiteindelijk ongrondwettelijk verklaard omdat er sprake was van discriminatie tussen voetgangers en fietsers, die dankzij een versoepeling van de wet in 2017 bevooroordeeld worden. Conclusie: de wet zal dus moeten worden gewijzigd.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's