Actualiteit

Brussel test nieuwe wegmarkering

Geschreven door Nicolas Joannès | 11/05/2016

Met de campagne « Don't block the box » wil Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet de bestuurders sensibiliseren om de kruispunten vrij te houden. Tijdens een testfase van zes maanden wordt een gele dambordmarkering aangebracht.

Deze specifieke markering, die al in andere landen bestaat, wordt op het midden van het kruispunt geplaatst. Het doel is een zone aan te duiden waarin de bestuurders zich pas mogen begeven als ze zeker zijn dat ze het kruispunt kunnen oversteken, zoals bepaald in artikel 14.2 van de wegcode.

De politie zal deelnemen aan de evaluatie van dit project en de overtreders een boete van 55 euro met onmiddellijke inning geven. Deze test vindt momenteel plaats op drie Brusselse kruispunten (Sainctelette, Troon et Kunst-Wet). Als het resultaat positief is, wordt deze markering ook elders aangebracht.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's