Belastingen

Enquête Trends: hoe ziet de Belg zijn mobiliteit?

Uit een bevraging van Trends dat zich toespitste op woon-werkverkeer blijkt dat Belgen een bijzondere relatie hebben met mobiliteit. Daaruit leren we bijvoorbeeld dat heel wat Belgen jaloers zijn op bestuurders met een salariswagen. Maar, er is meer.

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 12 nov. 2022 | Leestijd: 8 min

Belgen hebben een specifieke relatie met mobiliteit. Dat is ook niet abnormaal, want ons grondgebied heeft een aantal bijzonderheden, te beginnen bij de vrij korte afstanden die we afleggen, in tegenstelling tot sommige buurlanden. Om een idee te krijgen van het dagelijkse leven van de Belgen heeft Trends magazine een grote enquête gehouden waarin woon-werkverkeer centraal stond. Dit is wat we ervan kunnen leren.

Belgen zijn huismussen

Zijn Belgen erg honkvast? Dat is wat de Trends-studie aangeeft en het blijkt ook zo te zijn dat onze landgenoten vooral op zoek zijn naar een baan dicht bij huis. Volgens de vergaarde cijfers woont 60% van de respondenten op minder dan 20 km van hun werkplek. Ook moet worden opgemerkt dat 6% van de werknemers helemaal niet hoeft te rijden, omdat zij thuis werken. Bovendien gaf 33% van de respondenten aan bereid te zijn om met de fiets te gaan werken als de afstand niet meer dan 10 km bedraagt. Meer nog, 20% van deze 33% denkt dat een elektrische fiets een perfect haalbare oplossing zou kunnen zijn voor deze verplaatsing.

Advertentie – lees hieronder verder

mobilite-mobiliteit-05

Pendelaars zijn in de meerderheid

Hoewel telewerken sinds de Covid-crisis de norm lijkt te zijn geworden, valt op dat dit verschijnsel wellicht overdreven is, omdat de helft van de Belgische werknemers (nog) geen mogelijkheid heeft om te telewerken. Dit geldt vooral voor de jongste werknemers, want bijna 60% van de populatie jonger dan 35 jaar geeft aan nooit te telewerken. Dat betekent dat ze pendelen. Boven de 35 jaar wordt duidelijk meer overgeschakeld op telewerk, hoewel dit slechts in 47% van de gevallen effectief wordt gedaan.

Auto blijft de voornaamste verplaatsingsmethode

De helft van de Belgen (47%) rijdt met de eigen auto naar het werk, terwijl 25% een bedrijfswagen gebruikt. Volgens het onderzoek kiest slechts 2% van de werknemers om te carpoolen, terwijl 16% van de beroepsbevolking gebruik zou maken van het openbaar vervoer. De druk van de opwarming van de aarde zet Belgen ertoe aan hun gewoonten geleidelijk te veranderen. 9% van de werknemers zou al met de elektrische fiets gaan werken.

Deze fietspendelaars zijn over het algemeen jonger (onder de 35), terwijl bedrijfswagens eerder door een oudere populatie worden gebruikt (vooral 55-plussers).

Er wordt verder op gewezen dat mannen het meest gebruik maken van bedrijfswagens (31,7% tegen 17,4% van de vrouwen), terwijl vrouwen duidelijk meer inzetten op carpoolen (2,3% van de vrouwen tegen 0,9% van de mannen).

mobilite-mobiliteit-belgium

Bedrijfswagen als trofee

Terwijl 25% van de werknemers vandaag over een bedrijfswagen beschikt, blijkt uit de Trends-enquête dat 26% van de Belgen tegen dit beloningssysteem is gekant, 20% van de respondenten heeft hierover geen mening. Interessanter is dat een meerderheid van de Belgen voorstander is van de bedrijfswagen (53,1%), hoewel 33,5% van het panel vindt dat niet iedereen een bedrijfswagen nodig heeft.

Even interessant is het verschil in visie tussen jongere en oudere werknemers. Hoewel oudere werknemers de auto van de zaak zien als een oorzaak van files, zouden jongeren beneden de 35 jaar een meer gediversifieerd mobiliteitsbudget willen krijgen dan vandaag het geval is. Deze jongere leeftijdsgroep vindt ook dat de belastingen moeten veranderen en dat wat aan bedrijfswagens wordt gegeven beter in openbaar vervoer zou worden geïnvesteerd. Toch vindt 80% van de Belgen de bedrijfswagen nog steeds een cruciale parameter is bij salarisonderhandelingen.

mobilite-mobiliteit-02

Te veel files

De helft van de werknemers geeft aan geen last te hebben van files. Een verrassend resultaat, maar één en ander kan worden verklaard door het feit dat deze helft niet met de wagen gaat werken, of omdat die groep in een regio rijdt waar nauwelijks files zijn, wat fijn is voor hen.

Een kwart van de automobilisten (25%) daarentegen stelt dat ze de helft van hun reistijd stilstaan of stapvoets rijden, terwijl 12% van de ondervraagden zegt dat dit voor hen een gewoonte is geworden. Gebruikers van bedrijfswagens (72%) lijken meer last te hebben van files dan automobilisten die met hun eigen auto gaan werken (59%). De enquête kan echter niet duiden waarom dit zo is.

Meerderheid is tegen kilometerheffing

Volgens de Trends-enquête is 67,6% van de respondenten tegen een kilometerheffing. Verrassend genoeg is deze weerstand groter bij de economisch inactieven en gepensioneerden, waarschijnlijk omdat hun koopkracht nog lager is.

Gebruikers van bedrijfswagens liggen globaal gezien minder wakker van een dergelijke regeling, wat voor de hand ligt omdat men begrijpt dat ze deze kost niet zelf zullen betalen – of toch niet in dezelfde mate als automobilisten die met hun eigen auto rijden. Uiteindelijk is slechts 25% van de Belgen bereid de kosten te dragen van een dergelijke belasting die – en dat is geen geheim – nog steeds in Brussel op tafel ligt.

tram-brussels

Vraag naar beter openbaar vervoer

De Belgen waarderen de mogelijkheid om te telewerken en het aanbod van flexibele werktijden. Steeds meer ondernemingen beginnen dit aan te bieden, ook al weten we dat slechts één op de vijf ondernemingen een mobiliteitsbeleid voert, de naam waardig.

De meeste respondenten verwachten ook een verbetering van het openbaar vervoer, want er heerst algemene consensus dat dit onvoldoende is ontwikkeld. Daarmee vertellen we uiteraard niets nieuws en helaas moeten we vaststellen dat het huidige beleid allerminst de goede richting uitgaat. Immers, in tijden van torenhoge energieprijzen zijn de treintarieven andermaal gestegen, hoewel dit het uitgelezen moment is om automobilisten de overstap te laten maken naar het openbaar vervoer.

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

Wat wordt uw volgende voertuig?

Lees het artikel

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie

Close icon